QANXOR

I
сущ. кровопийца
II
прил. кровожадный
QANHAYXIRMA
QANXORLUQ

Digər lüğətlərdə