QAZANCSIZ

бесприбыльный, нерентабельный
QAZANCPAYI
QAZANÇA

Digər lüğətlərdə