qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə müəssisəsi və ya hüquqi şəxsin mühafizə bölməsi tərəfindən fiziki və ya hüquqi şəxslərin mülkiyyətinin hüquqa zidd qəsdlərdən qorunması məqsədi ilə bu Qanunun 5-ci maddəsində nəzərdə tutulan mühafizə xidmətlərinin göstərilməsi

qeyri – subordinasiya borc öhdəlikləri
qeyri-dövlət (özəl) mühafizə müəssisəsi