qeyri-maddi aktivlər

Fiziki əsası olmayan, lakin sahibkarın imtiyazı və hüququ əsasında dəyər yaradan dövriyyədənkənar aktivlərdir

qeyri-qanuni gəlirlər
qeyri-meşə torpaqları