qeyri-rezidentlər

a) Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda daimi yaşayış yeri olan, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti qalan fiziki şəxslər;

qeyri-rezident
qeyri-tarif tənzimlənməsi tədbirləri