QOHUM-ƏQRƏBA

top. [qohum və ər. əqrəba] Qohumlar.
[Xortdan:] Qohuməqrəba yığılıb onu evdən qovdular, qaldı küçədə. Ə.Haqverdiyev.
[Həcər xanım:] Piri baba, Çingizin burada olmasının xatası yoxdur, Şahbaz bəyin qohum-əqrəbası dinc durmayacaqdır. S.S.Axundov.
…Bilirəm, arvadın qohum-əqrəbası başına yığılıb necə dartışdıracaqlar. Mir Cəlal.

QOHUM
QOHUM-QARDAŞ

Значение слова в других словарях