QOLUQ

кил. qovluq.
QOLUKƏSİK
QOLUQÜVVƏTLİ

Digər lüğətlərdə