RƏŞADƏTLİ

rəşadətli bax hünərli, igid, şanlı 2

RƏŞADƏT
RƏŞİD

Значение слова в других словарях