rəiyyətlik

is. sujétion f ; citoyenneté f ; ~qəbul etmək faire (se) naturaliser ; faire (se) citoyen d’un pays

rəiyyət
rəiyyətpərvər

Digər lüğətlərdə