rabitə fəaliyyəti

Rabitə istifadəçilərinə rabitə xidməti göstərilməsi və bu məqsədlə müvafiq rabitə vasitələri və şəbəkələrinin yaradılması, qurulması, habelə istismarı ilə əlaqədar digər hərəkətlərin məcmusu

pulsuz istifadə
rabitə müəssisəsi