RADİOTELEQRAF

\[lat. radiare, yun. tele və grapho\] радиотелеграф (1. радиодалди телеграфдин алакъа хуьн патал аппаратрин система; 2. гьахьтин сигналар, хабарар гудай ва кьабулдай идара, станция).
RADİOTELEFON
RADİOTELEQRAM

Digər lüğətlərdə