Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AĞ» – 285
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AĞ₁

1. sif. Qar, süd, tabaşir rəngli (qara əksi).
подробнее

AĞLAR

– ağqvardiyaçılar, əksinqilabçılar. 6. İs.
подробнее

AĞ₂

is. 1. Ağ rəngli bez və s. parça. Köynəklik ağ.
подробнее

AĞ₃

is. Tor. Dağ maralı kimi sərsəm gəzən yar; Axır rast gələrsən sən ağa qarşı. Aşıq Fətəli.

AĞ₄

[ər.]: ağ olmaq, üzünə ağ olmaq – itaət etməmək, söz qaytarmaq, tabe olmamaq.
подробнее

AĞA

is. köhn. 1. Hakim, istismarçı siniflərə mənsub adam; mülkədar, bəy, zadəgan.
подробнее

AĞABACI

is. dan. məh. Böyük qardaş, dayı və başqa qohumların arvadlarına hörmət üçün verilən ad.

AĞAC

is. 1. Budaqları və bərk gövdəsi olan çoxillik bitki.
подробнее

AĞACAN

is. köhn. Ataya, yaxud böyüyə hörmət və nəvazişlə müraciət.
подробнее

AĞACATMA

is. köhn. 1. Əl ağacı kimi bir ağacla oynanılan oyun adı.
подробнее

AĞACAYAQ

is. köhn. məh. 1. Ayaqlarına qarmaqlı ağaclar taxıb gəzən oyunbaz.
подробнее

AĞACDEŞƏN, AĞACDƏLƏN

is. zool. Ağac koğuşlarındakı cücülərlə qidalanan uzun, sərt dimdikli quş.
подробнее

AĞACDOĞRAYAN

sif. Kəsilmiş ağacları doğramaqla onlardan taxta-şalban hazırlayan. Ağacdoğrayan zavod.

AĞACKƏPƏNƏYİ

is. zool. Ağaclara ziyan vuran kəpənəyə oxşar cücü.

AĞACQURBAĞASI

is. zool. Həyatının çoxunu ağacda keçirən yaşıl rəngli kiçik qurbağa.

AĞACQURDU

is. zool. Ağacların içərisində yaşayan zərərverici (cücü).

AĞACLAMAQ

f. Ağacla vurmaq.

AĞACLAŞMA₁

“Ağaclaşmaq1”dan f.is.

AĞACLAŞMA₂

“Ağaclaşmaq2”dan f.is.

AĞACLAŞMAQ₁

qarş. Bir-birini ağacla vurmaq, ağacla vuruşmaq.