Значение слова VAĞZAL в толковом словаре азербайджанского языка.

[ing.] Sərnişinlərə xidmət etmək üçün dəmiryol stansiyasında xüsusi bina. Maşın gedəndən sonra vağzal birdən seyrəldi. C.Məmmədquluzadə. Sanitar maşını bizi vağzala qoyub qayıtdı. Mir Cəlal. _ Çay, dəniz vağzalı – paroxodların durduğu yerlərdə sərnişinlər üçün bina.
← VAĞANIMIŞ

f.sif. Həddindən artıq yetişmiş, vaxtı ötmüş, vaxtında biçilməmiş və ya dərilməmiş.

VAĞZALI →

is. mus. Azərbaycan xalq oyun havalarından birinin adı.