Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «Z» – 222
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ZA ZE ZI ZO
 

ZABİT

ZABİT (otdu və donanmada komanda heyətinə mənsub olan şəxs) [Heybət:] Zabitlər əsgərləri döyüb söyürlər (S.Rəhimov); ƏFSƏR (köhn.) Gözəl-gözəl xanımlar əfsərlərlə qol-qola verib gəzirdilər və söhbət edirdilər (Ə.Haqverdiyev).

ZABİTƏ

zabitə bax 1. intizam 1; 2.
подробнее

ZABİTƏLİ

zabitəli bax 1. tələbkar 1; 2.
подробнее

ZABİTƏSİZ

zabitəsiz bax intizamsız

ZAD

zad bax şey

ZADƏGAN

ZADƏGAN (hakim sinfin yüksək təbəqəsi) Çünki Bağdadda dul qadınlar və öz ərlərindən intiqam almaq istəyən zadəgan qadınların görüb istədikləri adamlarla tanış olaraq evlərinə dəvət etməsini Fəxrəddin hələ Gəncədə ikən eşitmişdi (M.S.Ordubadi); ARİSTOKRAT Siz bugünkü başı yarılan, lakin başının deyil, beş şahılıq qatığın qeydinə qalan baqqalı, bir də zabitə yaltaqlanan şəhər aristokratını misal götürə bilərsiniz (M.S.Ordubadi); DVORYAN (tar.) Bəylər, ağalar, dvoryanlar hamısı ikiqat olub gələnlərə baş əyirlər (Ə.Haqverdiyev); ƏSİLZADƏ (köhn.) [Smimov:] Siz əsilzadəsinizmi? (M.S.Ordubadi); ƏYAN (köhn.) Məktublar dalbadal axdı saraya; Əyanlar aldılar xanı araya (B.Vahabzadə); KÜBAR (köhn.) Müdir: Bağdad kübarlarının hərəmxanalarında mütləq məzhəkəçi qızlardan olmalıdır (M.S.Ordubadi); AĞA (bax).

ZAĞA

zağa bax mağara

ZAHİD

zahid bax 1. ibadətçi; 2.
подробнее

ZAHİR

zahir bax 1. aşkar; 2. parlaq; 3.
подробнее

ZAL

ZAL Baxır zala, salona; Nə o bilir, nə də biz; bu baxış nə baxışdı (Z.
подробнее

ZALIM

ZALIM [Tağı:] Bəradər, mən deyəndə ki, ..
подробнее

ZALIMLIQ

ZALIMLIQ (zülm etmə, əziyyət vermə) [Nadir:] Siz özünüz bizim ilə qonşu olan Rəhim xanın zalımlığını və onunla bərabər nə qədər qüvvətli olduğunu bilirsiniz (C.Cabbarlı); BİRƏHMLİK Hacı Nuru: Görərsiniz ki, o vaxt ləzgilər nə qədər sizin babalarınızın başına gətiriblər, nə birəhmlik onların haqqında ediblər (M.F.Axundzadə); CƏLLADLIQ Səlimə Belə də cəlladlıq olar?! (İ.Əfəndiyev); İNSAFSIZLIQ Səlimə: Əgər mən bu insafsızlığın qabağını ala bilmirdimsə, başqa neyləyə bilərdim? (İ.Əfəndiyev); QANSIZLIQ (məc.) Qərib: Bu nə işdir, bu nə ədavətdir, bu nə qansızlıqdır (Mir Cəlal); QƏDDARLIQ Məsimov: Canlı insana qəsd etmək, arvadına güllə atmaq! Bu on böyük qəddarlıqdır (H.Abbaszadə); AMANSIZLIQ, DAŞÜRƏKLİLİK, ƏZAZİLLİK (məc.), XUNXARLIQ, MƏRHƏMƏTSİZLİK, MÜSTƏZADLIQ, RƏHMSİZLİK, SİTƏMKARLIQ, YIRTICILIQ (məc.), ZÜLMKARLIQ

ZALOQ

zaloq bax girov 1

ZAMAN

zaman bax 1. vaxt 1; 2.
подробнее

ZAMAT

zamat bax saqqız

ZAMİN

ZAMİN (zəmanət verən adam) Mən zaminəm ki, olmaya bir illət ilə fövt (S.Ə.
подробнее

ZAMİNKAR

zaminkar bax zamin

ZAMİNLİK

zaminlik bax zəmanət

ZARAFAT

ZARAFAT, HƏNƏK Girdi zarafata xeyli sevinəcək; Axı, insanlan şux saxlar hənək (M.
подробнее

ZARAFATCIL

ZARAFATCIL Fəhlələr Eldarı zarafatcıl bir adam kimi tanıyırdılar (S.
подробнее