Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ZABİTƏ

  qayda — qanun — nizam — intizam

  Tam oxu »
 • ZABİTƏ

  nüfuz — ciddiyyət

  Tam oxu »
 • ZABİTƏLİ

  tələbkar — ciddi

  Tam oxu »
 • ZABİTƏLİLİK

  tələbkarlıq — ciddilik

  Tam oxu »
 • ZAD

  şey

  Tam oxu »
 • ZADƏGAN

  əsilzadə — kübar — mülkədar — aristokrat

  Tam oxu »
 • ZADƏGANLIQ

  əsilzadəlik — əyanlıq — kübarlıq — aristokratlıq — mülkədarlıq

  Tam oxu »
 • ZADƏGANLIQ

  nəciblik — alicənablıq

  Tam oxu »
 • ZAĞ

  cila — parıltı

  Tam oxu »
 • ZAĞA

  yuva — mağara

  Tam oxu »
 • ZAĞAR

  yoğun — yekəqarın

  Tam oxu »
 • ZAĞLAMA

  cilalama — parıldatma

  Tam oxu »
 • ZAĞLAMAQ

  cilalamaq — parıldatmaq

  Tam oxu »
 • ZAĞLI

  cilalı

  Tam oxu »
 • ZAHİD

  dindar

  Tam oxu »
 • ZAHİDLİK

  dindarlıq

  Tam oxu »
 • ZAHİR

  görünüş — görkəm — üz

  Tam oxu »
 • ZAHİR

  açıq — aşkar — aydın

  Tam oxu »
 • ZAHİRDƏ

  üzdə — görkəmdə

  Tam oxu »
 • ZAHİRƏN

  üzdən — görkəmdən — xaricdən

  Tam oxu »
 • ZAHİRİ

  xarici — üzü

  Tam oxu »
 • ZAHİRLİK

  görkəm — görünüş

  Tam oxu »
 • ZAİL

  fani — keçici — puç

  Tam oxu »
 • ZALIM

  zülmkar — qəddar — mərhəmətsiz — insafsız — qaniçən

  Tam oxu »
 • ZAMAN

  vaxt — müddət

  Tam oxu »
 • ZAMAN

  dövr — zəmanə

  Tam oxu »
 • ZAMİNLİK

  zəmanət

  Tam oxu »
 • ZAR

  zəif — üzgün — əlacsız — çarəsiz

  Tam oxu »
 • ZARAFAT

  hənək

  Tam oxu »
 • ZARAFAT

  lağlağılıq

  Tam oxu »
 • ZARAFATÇI

  hənəkçi

  Tam oxu »
 • ZARAFATÇILIQ

  hənəkçilik

  Tam oxu »
 • ZARAFATLAŞMA

  hənəkləşmə

  Tam oxu »
 • ZARAFATLAŞMAQ

  hənəkləşmək

  Tam oxu »
 • ZARAFATSIZ

  ciddi — doğrudan — həqiqətən

  Tam oxu »
 • ZARILDAMA

  inildəmə — sızıldama

  Tam oxu »
 • ZARILDAMAQ

  inildəmək — sızıldamaq

  Tam oxu »
 • ZARILTI

  inilti — sızıltı

  Tam oxu »
 • ZARIMA

  ulama

  Tam oxu »
 • ZARIMA

  inləmə — sızlama

  Tam oxu »
 • ZARIMAQ

  ulamaq

  Tam oxu »
 • ZARIMAQ

  inləmək — sızlamaq

  Tam oxu »
 • ZAT

  şəxs — adam — sima

  Tam oxu »
 • ZAT

  əsil — mənşə — kök — nəsil

  Tam oxu »
 • ZAT

  varlıq — əsil — təbiət — mahiyyət

  Tam oxu »
 • ZATƏN

  əslində — həqiqətdə

  Tam oxu »
 • ZATIQIRIQ

  nanəcib — kələkbaz

  Tam oxu »
 • ZATIQIRIQLIQ

  nanəciblik — kələkbazlıq

  Tam oxu »
 • ZAVAL

  ziyan — zərər — afət

  Tam oxu »
 • ZAVAL

  zülm — əziyyət

  Tam oxu »