Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АВАНГАРД

  avanqard (1. Əsas qüvvənin qabağında gedən qoşun hissəsi; 2. Qabaqcıl dəstə)

  Tam oxu »
 • АВАНЗАЛ

  avanzal, salon önü (baş zalın qabağındakı otaq)

  Tam oxu »
 • АВАНЛОЖА

  teatr avanloja (lojanın dalında kiçik otaq)

  Tam oxu »
 • АВАНПОРТ

  avanport (portda gəmilərin lövbər salıb dura bildiyi hissə)

  Tam oxu »
 • АВАНПОСТ

  avanpost, irəli, qarovul

  Tam oxu »
 • АВАНС

  avans, peşin, beh

  Tam oxu »
 • АВАНСИРОВАНИЕ

  avans vermə

  Tam oxu »
 • АВАНСИРОВАТЬ

  avans vermək

  Tam oxu »
 • АВАНСОМ

  1. Avans olaraq; получить авансом - avans olaraq almaq 2. Qabaqcadan

  Tam oxu »
 • АВАНСЦЕНА

  ön səhnə (səhnənin qabaq hissəsi)

  Tam oxu »
 • АВАНТЮРА

  avantüra, macəra, fırıldaq

  Tam oxu »
 • АВАНТЮРА

  avantüra, macəra, fırıldaq

  Tam oxu »
 • АВАНТЮРИЗМ

  avantürizm, macəraçılıq, fırıldaqçılıq

  Tam oxu »
 • АВАНТЮРИСТ

  avantürist, macəraçı, fırıldaqçı

  Tam oxu »
 • АВАНТЮРИСТИЧЕСКИЙ

  bax: авантюризм

  Tam oxu »
 • АВАНТЮРИСТКА

  avantürist, macəraçı, fırıldaqçı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АВАНТЮРИСТСКИЙ

  bax: авантюрист

  Tam oxu »
 • АВАНТЮРНЫЙ

  1. Avantüradan ibarət olan, şübhəli, xətərli; 2. Macəralı, sərgüzəştli

  Tam oxu »
 • АВАРЕЦ

  avar (dağıstanda bir xalq)

  Tam oxu »
 • АВАРИЙНОСТЬ

  avariya halı, avariya halında olma

  Tam oxu »
 • АВАРИЙНЫЙ

  avariyalı; аварийная машина - avariya maşını

  Tam oxu »
 • АВАРИЯ

  avariya, qəza

  Tam oxu »
 • АВАРКА

  avar qadını (qızı)

  Tam oxu »
 • АВАРСКИЙ

  аварский язык - avar dili

  Tam oxu »
 • АВАРСКИЙ

  avar dili

  Tam oxu »
 • АВГУР

  falçı, kahin

  Tam oxu »
 • АВГУСТ

  avqust

  Tam oxu »
 • АВГУСТЕЙШИЙ

  əlahəzrət (hökmdarlara verilən ünvan)

  Tam oxu »
 • АВЕНЮ

  küçə (xarici ölkə şəhərlərində)

  Tam oxu »
 • АВИА

  avia - (mürəkkəb sözlərin əvvəlində sözün aviasiyaya aid olmasını göstərir)

  Tam oxu »
 • АВИАБАЗА

  təyyarə bazası

  Tam oxu »
 • АВИАБОМБА

  təyyarə bombası

  Tam oxu »
 • АВИАДЕСАНТ

  hərbi təyyarə desantı (təyyarədən düşmən torpağına salınan desant)

  Tam oxu »
 • АВИАЗАВОД

  təyyarə zavodu

  Tam oxu »
 • АВИАКОНСТРУКТОР

  təyyarə konstruktoru

  Tam oxu »
 • АВИАЛИНИЯ

  təyyarə xətti, hava yolu

  Tam oxu »
 • АВИАМАТКА

  təyyarə gəmisi (təyyarələrin qalxması və enməsi üçün geniş meydançası olan hərbi gəmi)

  Tam oxu »
 • АВИАМАЯК

  təyyarə mayakı (təyyarələrə yol göstərən mayak)

  Tam oxu »
 • АВИАМОДЕЛИЗМ

  aviamodelizm (təyyarə modelləri düzəltməklə uçuculuğu öyrənmə)

  Tam oxu »
 • АВИАМОДЕЛИСТ

  aviamodelçi (təyyarə modellərini düzəldən adam)

  Tam oxu »
 • АВИАМОДЕЛЬ

  aviamodel (təyyarə modeli)

  Tam oxu »
 • АВИАМОДЕЛЬНЫЙ

  bax: авиамодель

  Tam oxu »
 • АВИАМОТОР

  təyyarə motoru

  Tam oxu »
 • АВИАНОСЕЦ

  bax: авиаматка

  Tam oxu »
 • АВИАПОДКОРМКА

  təyyarə ilə əlavə kübrələmə

  Tam oxu »
 • АВИАПОЧТА

  aviapoçta, təyyarə poçtu

  Tam oxu »
 • АВИАРАЗВЕДКА

  təyyarə kəşfiyyatı

  Tam oxu »
 • АВИАСИГНАЛЬНЫЙ

  aviasiqnal; авиасигнальный пост - aviasiqnal postu

  Tam oxu »
 • АВИАСТРОЕНИЕ

  aviasiya sənayesi

  Tam oxu »
 • АВИАСЪЕМКА

  bax: аэрофотосъемка

  Tam oxu »