Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АГАТ

  əqiq (qiymətli daş)

  Tam oxu »
 • АГЕНТ

  1 – agent (1. Müvəkkil; 2. Casus)

  Tam oxu »
 • АГЕНТ

  2 – amil, səbəb

  Tam oxu »
 • АГЕНТСТВО

  agentlik

  Tam oxu »
 • АГИГАТОР

  təşviqatçı

  Tam oxu »
 • АГИТАЦИЯ

  təşviqat

  Tam oxu »
 • АГНАТ

  kişi tərəfindən qohumluğu olan

  Tam oxu »
 • АГНАЦИЯ

  kişi tərəfindən qohumluq

  Tam oxu »
 • АГНЕЦ

  quzu

  Tam oxu »
 • АГРАРИЙ

  aqrar (iri mülkədar)

  Tam oxu »
 • АГРАРНИК

  aqrarçı (aqrar məsələlər üzrə mütəxəssis)

  Tam oxu »
 • АГРАРНЫЙ

  aqrar , torpağa və əkinçiliyə aid olan

  Tam oxu »
 • АГРЕССИВНО

  1. Təcavüzkarcasına 2. Düşməncəsinə

  Tam oxu »
 • АГРЕССИВНОСТЬ

  təcavüzkarlıq

  Tam oxu »
 • АГРЕССИВНЫЙ

  təcavüzkar

  Tam oxu »
 • АГРЕССИЯ

  təcavüz

  Tam oxu »
 • АГРО

  aqro (mürəkkəb sözlərin əvvəlində əkinçilik mənasını verən hissəcik)

  Tam oxu »
 • АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ

  aqrobioloji

  Tam oxu »
 • АГРОНОМ

  aqronom

  Tam oxu »
 • АГРОПОМОЩЬ

  aqronomik yardım

  Tam oxu »
 • АГРОПУНКТ

  aqronom məntəqəsi

  Tam oxu »
 • АГРОТЕХНИКА

  aqrotexnika (əkinçilik texnikası)

  Tam oxu »
 • АГРОХИМИЯ

  aqrokimya

  Tam oxu »
 • АГРОШКОЛА

  aqronomluq məktəbi

  Tam oxu »
 • АД

  cəhənnəm

  Tam oxu »
 • АДАПТАЦИЯ

  uyğunlaşma

  Tam oxu »
 • АДАПТЕР

  adapter

  Tam oxu »
 • АДАПТИРОВАННЫЙ

  uyğunlaşdırılmış

  Tam oxu »
 • АДАПТИРОВАТЬ

  uyğunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • АДВОКАТ

  advokat, vəkil

  Tam oxu »
 • АДВОКАТСТВО

  advokatlıq, vəkillik

  Tam oxu »
 • АДВОКАТСТВОВАТЬ

  advokatlıq etmək, vəkillik etmək

  Tam oxu »
 • АДЕКВАТНОСТЬ

  adekvatlıq, tam uyğunluq, eynilik

  Tam oxu »
 • АДЕКВАТНЫЙ

  adekvat, tam uyğun, eyni, bərabər

  Tam oxu »
 • АДЕПТ

  tərəfdar

  Tam oxu »
 • АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

  inzibati

  Tam oxu »
 • АДМИНИСТРАТОР

  administrator, müdir

  Tam oxu »
 • АДМИНИСТРАЦИЯ

  1. Müdiriyyət 2. Idarə

  Tam oxu »
 • АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

  inzibatçılıq etmə, buyurma, əmr vermə

  Tam oxu »
 • АДМИНИСТРИРОВАТЬ

  inzibatçılıq etmək, buyurmaq, əmr vermək

  Tam oxu »
 • АДОПТАЦИЯ

  övladlığa götürmə

  Tam oxu »
 • АДРЕС

  1. Adres 2. Təbriknamə

  Tam oxu »
 • АДРЕСОВАННЫЙ

  1. Adresə göndərilmiş 2. Göndərilmiş, yollanmış

  Tam oxu »
 • АДРЕСОВАТЬ

  1. Ünvanına göndərmək, adresə göndərmək 2. Göndərmək, yollamaq

  Tam oxu »
 • АДСКИ

  çox, son dərəcədə, həddindən artıq

  Tam oxu »
 • АДЪЮДАНТ

  adyütant

  Tam oxu »
 • АЖИО

  ajio (kağız pul, veksel və qiymətli kağızlar kursunun nominal qiymətinə nisbətən artması)

  Tam oxu »
 • АЖИТАЦИЯ

  həyəcan

  Tam oxu »
 • АЖУР

  2 – ajur (ajur, şəbəkə, tor)

  Tam oxu »
 • АЖУР

  1 – ajur (buxalteriyada əməliyyatın icra edildiyi gündə dəftərlərə qeyd edilməsi)

  Tam oxu »