Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АЖИО

  ajio (kağız pul, veksel və qiymətli kağızlar kursunun nominal qiymətinə nisbətən artması)

  Tam oxu »
 • АЖИТАЦИЯ

  həyəcan

  Tam oxu »
 • АЖУР

  2 – ajur (ajur, şəbəkə, tor)

  Tam oxu »
 • АЖУР

  1 – ajur (buxalteriyada əməliyyatın icra edildiyi gündə dəftərlərə qeyd edilməsi)

  Tam oxu »
 • АЖУРНОСТЬ

  zəriflik, incəlik, nəfislik

  Tam oxu »
 • АЖУРНЫЙ

  şəbəkəli, incə, zərif

  Tam oxu »
 • АЗАРТ

  azart, qızışma, uyma, ehtiras

  Tam oxu »
 • АЗАРТНИЧАТЬ

  qızışmaq, başı qarışmaq, uymaq

  Tam oxu »
 • АЗАРТНО

  qızğın surətdə, ehtirasla, coşğunluqla, başı qarışaraq

  Tam oxu »
 • АЗБУКА

  1. Əlifba 2. Əlifba kitabı

  Tam oxu »
 • АЗБУЧНЫЙ

  1. Əlifba sırası ilə 2. Ibtidai, hamının bildiyi, hamıya məlum olan

  Tam oxu »
 • АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ

  azərbaycanlı

  Tam oxu »
 • АЗЕРБАЙДЖАНКА

  azərbaycanlı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АЗИАТ

  1. Asiyalı

  Tam oxu »
 • АЗОТ

  azot (kimyəvi element)

  Tam oxu »
 • АЗОТИРОВАНИЕ

  azotlama, azotlanma

  Tam oxu »
 • АЗОТИСТЫЙ

  azotlu

  Tam oxu »
 • АИСТ

  leylək, hacıleylək

  Tam oxu »
 • АИСТЕНОК

  leylək balası

  Tam oxu »
 • АЙВА

  heyva

  Tam oxu »
 • АЙВОВЫЙ

  heyvadan hazırlanmış

  Tam oxu »
 • АЙРАН

  ayran

  Tam oxu »
 • АЙСБЕРГ

  aysberq, buzdağı

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИК

  akademik (akademiya üzvü)

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИСТ

  akademist (akademizm tərəfdarı)

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИЧНОСТЬ

  mücərrədlik, qeyri-həyatilik, həyatdan uzaqlıq

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИЯ

  akademiya (1. Ali elmi müəssisə 2. Bəzi aili məktəblərin adı)

  Tam oxu »
 • АКВАРИУМ

  akvarium (balıq və s. Su heyvanları və bitkiləri saxlamaq üçün qab, hovuz )

  Tam oxu »
 • АКВАТОРИЯ

  akvatoriya (su sahəsi)

  Tam oxu »
 • АКВИЛОН

  şiddətli şimal və ya şimal-şərq küləyi

  Tam oxu »
 • АККЛИМАТИЗАЦИЯ

  iqlimləşmə, mühitə uyğunlaşma

  Tam oxu »
 • АККЛИМАТИЗИРОВАНИЕ

  iqlimləşdirmə, yeni mühitə uyğunlaşma (uyğunlaşdırılma)

  Tam oxu »
 • АККЛИМАТИЗИРОВАТЬ

  iqlimləşdirmək, yeni iqlimə uyöunlaşdırmaq, yeni mühitə alışdırmaq

  Tam oxu »
 • АККОМОДАЦИЯ

  uyğunlaşma, uyğunlaşdırma

  Tam oxu »
 • АККОМОДИРОВАТЬ

  uyğunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • АККОМПАНЕМЕНТ

  akkompanement, müşayiət (birlikdə çalma, ahəngə uyğunlaşdırma)

  Tam oxu »
 • АККОМПАНИАТОР

  akkompaniator, müşayiətçi (birilikdə çalma)

  Tam oxu »
 • АККОМПАНИРОВАНИЕ

  müşayiət etmə, birlikdə çalma, müşayiət

  Tam oxu »
 • АККОРД

  1-mus. Akkord (bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi)

  Tam oxu »
 • АККОРД

  2 – müqavilə, saziş

  Tam oxu »
 • АККОРДЕОН

  akkordeon

  Tam oxu »
 • АККОРДЕОНИСТ

  akkordeon çalan, akkordeonçu

  Tam oxu »
 • АККРЕДИТИВ

  1. Akkreditiv (əmanət kassasına qoyulan pulu başqa əmanət kassalarından almaq üçün sənəd) 2. Etimadnamə

  Tam oxu »
 • АККРЕДИТОВАНИЕ

  1. Vəkil etmə (edilmə) 2. Təqdim etmə (edilmə) (diplomatik nümayəndə)

  Tam oxu »
 • АККРЕДИТОВАТЬ

  1. Vəkil etmək(pul və ya mal almaq üçün) 2. Təyin etmək (diplomatik nümayəndə)

  Tam oxu »
 • АККУМУЛИРОВАНИЕ

  bax: аккумуляция

  Tam oxu »
 • АККУМУЛИРОВАТЬ

  yığmaq, toplamaq

  Tam oxu »
 • АККУМУЛЯТОР

  akkumulyator (elektrik enerjisini toplayan cihaz)

  Tam oxu »
 • АККУМУЛЯЦИЯ

  akkumulyasiya, yığılma, toplanma

  Tam oxu »
 • АККУРАТ

  tam, lap, dürüst, düz, vaxtında

  Tam oxu »