Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АКАДЕМИК

  akademik (akademiya üzvü)

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИСТ

  akademist (akademizm tərəfdarı)

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИЧНОСТЬ

  mücərrədlik, qeyri-həyatilik, həyatdan uzaqlıq

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИЯ

  akademiya (1. Ali elmi müəssisə 2. Bəzi aili məktəblərin adı)

  Tam oxu »
 • АКВАРИУМ

  akvarium (balıq və s. Su heyvanları və bitkiləri saxlamaq üçün qab, hovuz )

  Tam oxu »
 • АКВАТОРИЯ

  akvatoriya (su sahəsi)

  Tam oxu »
 • АКВИЛОН

  şiddətli şimal və ya şimal-şərq küləyi

  Tam oxu »
 • АККЛИМАТИЗАЦИЯ

  iqlimləşmə, mühitə uyğunlaşma

  Tam oxu »
 • АККЛИМАТИЗИРОВАНИЕ

  iqlimləşdirmə, yeni mühitə uyğunlaşma (uyğunlaşdırılma)

  Tam oxu »
 • АККЛИМАТИЗИРОВАТЬ

  iqlimləşdirmək, yeni iqlimə uyöunlaşdırmaq, yeni mühitə alışdırmaq

  Tam oxu »
 • АККОМОДАЦИЯ

  uyğunlaşma, uyğunlaşdırma

  Tam oxu »
 • АККОМОДИРОВАТЬ

  uyğunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • АККОМПАНЕМЕНТ

  akkompanement, müşayiət (birlikdə çalma, ahəngə uyğunlaşdırma)

  Tam oxu »
 • АККОМПАНИАТОР

  akkompaniator, müşayiətçi (birilikdə çalma)

  Tam oxu »
 • АККОМПАНИРОВАНИЕ

  müşayiət etmə, birlikdə çalma, müşayiət

  Tam oxu »
 • АККОРД

  1-mus. Akkord (bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi)

  Tam oxu »
 • АККОРД

  2 – müqavilə, saziş

  Tam oxu »
 • АККОРДЕОН

  akkordeon

  Tam oxu »
 • АККОРДЕОНИСТ

  akkordeon çalan, akkordeonçu

  Tam oxu »
 • АККРЕДИТИВ

  1. Akkreditiv (əmanət kassasına qoyulan pulu başqa əmanət kassalarından almaq üçün sənəd) 2. Etimadnamə

  Tam oxu »
 • АККРЕДИТОВАНИЕ

  1. Vəkil etmə (edilmə) 2. Təqdim etmə (edilmə) (diplomatik nümayəndə)

  Tam oxu »
 • АККРЕДИТОВАТЬ

  1. Vəkil etmək(pul və ya mal almaq üçün) 2. Təyin etmək (diplomatik nümayəndə)

  Tam oxu »
 • АККУМУЛИРОВАНИЕ

  bax: аккумуляция

  Tam oxu »
 • АККУМУЛИРОВАТЬ

  yığmaq, toplamaq

  Tam oxu »
 • АККУМУЛЯТОР

  akkumulyator (elektrik enerjisini toplayan cihaz)

  Tam oxu »
 • АККУМУЛЯЦИЯ

  akkumulyasiya, yığılma, toplanma

  Tam oxu »
 • АККУРАТ

  tam, lap, dürüst, düz, vaxtında

  Tam oxu »
 • АККУРАТНО

  1. Diqqətlə, səliqə ilə 2. Həmişə, arasıkəsilmədən , müntəzəm surətdə 3. Tam vaxtında, dürüst

  Tam oxu »
 • АККУРАТНОСТЬ

  səliqə, diqqət, diqqətlilik, səliqəlilik, təmizlik

  Tam oxu »
 • АККУРАТНЫЙ

  1. Səliqəli, tərtibli, müntəzəm 2. Diqqətli, dürüst

  Tam oxu »
 • АКРОБАТ

  akrobat, sirk gimnastı, canbaz

  Tam oxu »
 • АКРОБАТИЗМ

  akrobatizm, canbazlıq

  Tam oxu »
 • АКРОБАТИКА

  akrobatika, akrobatlıq sənəti, canbazlıq

  Tam oxu »
 • АКРОБАТИЧНЫЙ

  akrobat kimi

  Tam oxu »
 • АКРОБАТНИЧАТЬ

  1. Akrobatlıq etmək, canbazlıq etmək 2. Oyunbazlıq etmək, təlxəklik etmək

  Tam oxu »
 • АКСЕССУАР

  aksessuar (1. Səhnə avadanlığı 2. Yardımçı şeylər, köməkçi vasitələr. Əlavə bəzək, təfərrüat)

  Tam oxu »
 • АКСИОМА

  aksioma (1. Isbata ehtiyacı olmayan müddəa 2. Danılmaz həqiqət)

  Tam oxu »
 • АКСИОМАТИЧЕСКИЙ

  aksiomatik, aydın, aşkar

  Tam oxu »
 • АКСИОМАТИЧНЫЙ

  bax: аксиоматический

  Tam oxu »
 • АКТ

  akt (1. Iş, hərəkət, hadisə; 2. Fərman, qərar, hökm; 3. Bir hadisəni təsdiq edən sənəd; 4. Teatr tamaşasının bir pərdəsi; 5

  Tam oxu »
 • АКТЁР

  aktyor, artist

  Tam oxu »
 • АКТЁРСТВО

  aktyorluq, artistilik

  Tam oxu »
 • АКТЁРСТВОВАТЬ

  aktyorluq etmək, artistilik etmək

  Tam oxu »
 • АКТИВ

  1 – aktiv, fəallar (bir ictimai təşkilatın ən çalışqan üzvləri)

  Tam oxu »
 • АКТИВ

  2 – aktiv (müəssisə balansının, bütün material vəsaiti və borc tələblərini göstərən hissəsi)

  Tam oxu »
 • АКТИВАЦИЯ

  aktivləşdirmə, fəallaşdırma, canlandırma, aktivləşdirilmə, fəallaşdırılma, canlandırılma

  Tam oxu »
 • АКТИВИЗИРОВАННЫЙ

  aktivləşdirilmiş

  Tam oxu »
 • АКТИВИСТ

  aktivist, fəal (ictimai təşkilatın çalışqan üzvü)

  Tam oxu »
 • АКТИВИСТКА

  aktivist, fəal qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АКТИВНО

  fəal, fəal surətdə, fəaliyyətlə

  Tam oxu »