Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АЛАРМ

  həyəcan, çaxnaşma, vəlvələ, haray

  Tam oxu »
 • АЛАРМИСТ

  vəlvələ salan, küykələkçi, çaxnaşma salan (adam)

  Tam oxu »
 • АЛБАНЕЦ

  alban

  Tam oxu »
 • АЛГЕБРА

  cəbr

  Tam oxu »
 • АЛГЕБРАИСТ

  cəbr mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • АЛЕБАСТР

  alebastr, kəc, kirəc

  Tam oxu »
 • АЛЕТЬ

  1. Allaşmaq, qızarmaq; 2. Görünmək (al rəngli şeylər haqqında)

  Tam oxu »
 • АЛЖИРЕЦ

  əlcəzairli

  Tam oxu »
 • АЛИБИ

  alibi (1. Cinayət zamanı müttəhimin cinayət yerində deyil, başqa yerdə olması; 2. Günahsızlıq, taqsırsızlıq)

  Tam oxu »
 • АЛИМЕНТЫ

  aliment

  Tam oxu »
 • АЛКАЛИЗАЦИЯ

  qələviləşdirmə

  Tam oxu »
 • АЛКАТЬ

  bərk istəmək, arzu etmək, həsrətində olmaq, can atmaq

  Tam oxu »
 • АЛКОГОЛИЗАЦИЯ

  alkoqollaşdırma, spirtini artırma

  Tam oxu »
 • АЛКОГОЛИЗИРОВАТЬ

  alkoqollaşdırmaq, spirtini artırmaq

  Tam oxu »
 • АЛКОГОЛИК

  alkoqolik, içki düşgünü, əyyaş

  Tam oxu »
 • АЛКОГОЛИЧКА

  içki düşgünü, əyyaş qadın

  Tam oxu »
 • АЛКОГОЛЬНЫЙ

  alkoqollu, spirtli

  Tam oxu »
 • АЛЛАХ

  allah

  Tam oxu »
 • АЛЛЕЯ

  xiyaban, alleya

  Tam oxu »
 • АЛЛИЛУЙНЫЙ

  mübaliğəli, yersiz, əsassız

  Tam oxu »
 • АЛЛИЛУЙЩИК

  məddah, həddindən artıq tərifləyən

  Tam oxu »
 • АЛЛИЛУЙЯ

  həmd-səma

  Tam oxu »
 • АЛМАЗ

  almaz

  Tam oxu »
 • АЛОГИЗМ

  aloqizm, məntiqsizlik

  Tam oxu »
 • АЛОГИЧЕСКИЙ, АЛОГИЧНЫЙ

  məntiqsiz, mənasız

  Tam oxu »
 • АЛОГИЧНОСТЬ

  məntiqsizlik, mənasızlıq

  Tam oxu »
 • АЛОЭ

  aloye, əzvay, sabur

  Tam oxu »
 • АЛТАРЬ

  1. Mehrab, səcdəgah; 2. Qurbangah; 3. Kilsə, din

  Tam oxu »
 • АЛУНИТ

  alunit, zəy daşı

  Tam oxu »
 • АЛФАВИТ

  əlifba

  Tam oxu »
 • АЛЧНО

  acgözlüklə, tamahkarlıqla

  Tam oxu »
 • АЛЧНОСТЬ

  tamahkarlıq, acgözlük

  Tam oxu »
 • АЛЧНЫЙ

  1. Tamahkar, acgöz, doymaz, gözüdoymaz; 2. Ehtiraslı, qızğın, canatan

  Tam oxu »
 • АЛЫЙ

  al, al-qırmızı

  Tam oxu »
 • АЛЫЧА

  alça

  Tam oxu »
 • АЛЬБОМ

  albom

  Tam oxu »
 • АЛЬКОВ

  1. Taxça; 2. Yataq yeri

  Tam oxu »
 • АЛЬПИНИЗМ

  alpinizm

  Tam oxu »
 • АЛЬПИНИСТ

  alpinist

  Tam oxu »
 • АМАНАТ

  əmanət, zamin, girov

  Tam oxu »
 • АМБАР

  anbar

  Tam oxu »
 • АМБИЦИЯ

  1. Şərəf, mənlik, qeyrət; 2. Lovğalıq, təkəbbür

  Tam oxu »
 • АМБРА

  1. Ənbər; 2. Ətir

  Tam oxu »
 • АМБУЛАТОРИЯ

  ambulatoriya, müalicəxana

  Tam oxu »
 • АМВОН

  səki, kürsü, minbər

  Tam oxu »
 • АМНИСТИРОВАНИЕ

  amnistiya vermək, əfvi-ümumi

  Tam oxu »
 • АМНИСТИРОВАТЬ

  amnistiya tətbiq etmək, bağışlamaq, taqısırından keçmək, əfv etmək

  Tam oxu »
 • АМНИСТИЯ

  amnistiya (hökumət qərarı ilə müəyyən qrup müqəssirlərin bağışlanması və ya cəzalarının azaldılması)

  Tam oxu »
 • АМОРАЛИЗМ

  əxlaqsızlıq, əxlaq prinsiplərini danma, əxlaqsız hərəkət

  Tam oxu »
 • АМОРАЛЬНОСТЬ

  1. Əxlaq qaydalarına zidd olma; 2. Əxlaqsızlıq

  Tam oxu »