Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АНАЛИЗ

  analiz, təhlil

  Tam oxu »
 • АНАЛИЗИРОВАНИЕ

  təhlil etmə, təhlil

  Tam oxu »
 • АНАЛИЗИРОВАТЬ

  təhlil etmək

  Tam oxu »
 • АНАЛИТИК

  analitik (analizlərlə məşğul olan mütəxəssis)

  Tam oxu »
 • АНАЛИТИКА

  analitika, analitik həndəsə

  Tam oxu »
 • АНАЛИТИЧЕСКИЙ

  1. Təhlili; 2. Analitik

  Tam oxu »
 • АНАЛОГ

  bənzər, oxşar

  Tam oxu »
 • АНАЛОГИЧНЫЙ

  oxşayan, oxşar, bənzər

  Tam oxu »
 • АНАЛОГИЯ

  oxşayış, bənzəyiş, analogiya, bənzətmə

  Tam oxu »
 • АНГАЖИРОВАННЫЙ

  çağırılmış, dəvət edilmiş, müqavilə tutulmuş

  Tam oxu »
 • АНГАЖИРОВАТЬ

  dəvət etmək, çağırmaq

  Tam oxu »
 • АНГЕЛ

  1. Mələk; 2. Pəri

  Tam oxu »
 • АНГЕЛОЧЕК

  mələkcik, mələkciyəz

  Tam oxu »
 • АНГЕЛЬСКИ

  mələkcəsinə, məsumanə

  Tam oxu »
 • АНЕКДОТ

  1. Anekdot, lətifə, qaravəlli; 2. Gülməli hadisə, məzhəkə; 3. Uydurma

  Tam oxu »
 • АНЕКДОТИСТ

  anekdotçu, lətifəçi

  Tam oxu »
 • АНЕМИЯ

  tib. Qanazlığı, qansızlıq

  Tam oxu »
 • АНЕСТЕЗИРОВАТЬ

  tib. Keyləşdirmək, hissizləşdirmək

  Tam oxu »
 • АНЕСТЕЗИЯ

  anesteziya, keyləşmə, kyləşdirmə

  Tam oxu »
 • АНКЕТА

  anket

  Tam oxu »
 • АННАЛИСТ

  tarixyazan, səlnaməçi

  Tam oxu »
 • АННЕКСИРОВАТЬ

  ilhaq etmək, zorla birləşdirmək, qəsb etmək, zəbt etmək

  Tam oxu »
 • АННЕКСИЯ

  qəsbkarlıq, qəsb etmə, zəbt etmə

  Tam oxu »
 • АННУЛИРОВАНИЕ

  ləğv etmə, ləğv edilmə

  Tam oxu »
 • АННУЛИРОВАТЬ

  ləğv etmək

  Tam oxu »
 • АННУЛЯЦИЯ

  ləğv etmə, ləğv edilmə

  Tam oxu »
 • АНОМАЛИЯ

  anomaliya, qeyri-adilik (ümumi normadan kənara çıxma)

  Tam oxu »
 • АНОНИМ

  anonim (1. Müəllifinin adı bəlli olmayan əsər; 2. Adsız, adlı gizli saxlnaılan müəllif, 3. Imzasız)

  Tam oxu »
 • АНОНИМНЫЙ

  adsız, imzasız

  Tam oxu »
 • АНОНС

  anons, bildiriş, elan, afişa

  Tam oxu »
 • АНОНСИРОВАТЬ

  anons etmək, elan etmək, bildirmək

  Tam oxu »
 • АНОРМАЛЬНЫЙ

  anormal, qeyri-normal, qeyri-adi, qeyri-təbii

  Tam oxu »
 • АНСАБЛЬ

  ansabl (1. Artistlər dəstəsi; 2. Ahəng, uyğunluq)

  Tam oxu »
 • АНТЕННА

  antenna

  Tam oxu »
 • АНТИ

  anti (mürəkkəb sözlərin əvvəlində "əleyhinə", "ziddinə" və ya "qarşı" mənaları verən önşəkilçi)

  Tam oxu »
 • АНТИБИОТИКИ

  antibiotiklər

  Tam oxu »
 • АНТИВОЕННЫЙ

  müharibəyə qarşı, müharibə əleyhinə (olan)

  Tam oxu »
 • АНТИГИГИЕНИЧЕСКИЙ

  səhiyyə tələblərinə zidd, natəmiz, çirkli

  Tam oxu »
 • АНТИГОСУДАРСТВЕННЫЙ

  dövlətə (dövlət mənafeyinə) zidd

  Tam oxu »
 • АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ

  antidemokratik, demokratiyaya zidd

  Tam oxu »
 • АНТИИСТОРИЧЕСКИЙ

  tarixə zidd, tarixi faktlara zidd

  Tam oxu »
 • АНТИИСТОРИЧНОСТЬ

  tarixə zidlik, tarixi faktlara zidd olma

  Tam oxu »
 • АНТИК

  antik (əntiqə şey, qədim şey)

  Tam oxu »
 • АНТИКВАР

  antikvar, əntiqəçi (1. Əntiqə şeylər maraqlısı; 2. Əntiqə şüylər alverçisi)

  Tam oxu »
 • АНТИКВАРНЫЙ

  qədim, əntiqə

  Tam oxu »
 • АНТИЛОПА

  antilop, qəzal

  Tam oxu »
 • АНТИМОРАЛЬНЫЙ

  əxlaq qaydalarına zidd, əxlaqa zidd, əxlaqsızlıq

  Tam oxu »
 • АНТИНАРОДНЫЙ

  xalqa zidd, xalq əleyhinə, xalqa qarşı

  Tam oxu »
 • АНТИНАУЧНОСТЬ

  qeyri-elmilik, elmə ziddlik

  Tam oxu »
 • АНТИНАУЧНЫЙ

  qeyri-elmi, elmə zidd

  Tam oxu »