Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АСКЕТ

  tərki-dünya, zahid

  Tam oxu »
 • АСОЦИАЛЬНЫЙ

  cəmiyyətə zidd

  Tam oxu »
 • АСПЕКТ

  nöqteyi-nəzər, baxış

  Tam oxu »
 • АСПИРАНТ

  aspirant

  Tam oxu »
 • АССАМБЛЕЯ

  1. Ümumi iclas, məclis; 2. Ziyafət

  Tam oxu »
 • АССИСТЕНТ

  assistent

  Tam oxu »
 • АССОРТИМЕНТ

  assortiment, çeşid

  Tam oxu »
 • АССОЦИАЦИЯ

  1. Cəmiyyət, birlik, ittifaq; 2. Assosiasiya

  Tam oxu »
 • АССОЦИИРОВАТЬ

  assosiasiya yaratmaq, təsəvvürlər arasında əlaqə yaratmaq, onları fikrən bir-birinə bağlamaq

  Tam oxu »
 • АСТЕНИК

  astenik, zəif

  Tam oxu »
 • АСТЕНИЯ

  zəiflik, asteniya, gücsüzlük

  Tam oxu »
 • АСТЕРОИДЫ

  asteroidlər, kiçik planetlər

  Tam oxu »
 • АСФАЛЬТ

  asfalt

  Tam oxu »
 • АСФАЛЬТИРОВАТЬ

  asfaltlamaq, asfalt döşəmək

  Tam oxu »
 • АТАКА

  hücum, həmlə

  Tam oxu »
 • АТАКОВАТЬ

  həmlə etmək, hücum etmək

  Tam oxu »
 • АТАКУЮЩИЙ

  hücum edən, həmlə edən, hücumçu

  Tam oxu »
 • АТЕИСТ

  ateist, allahsızlıq

  Tam oxu »
 • АТЛЕТ

  atlet, pəhləvan

  Tam oxu »
 • АТМОСФЕРА

  atmosfer, mühit, şərait

  Tam oxu »
 • АТТЕИЗМ

  ateizm, allahsızlıq

  Tam oxu »
 • АТТЕСТАТ

  attestat, şəhadətnamə

  Tam oxu »
 • АТТЕСТОВАТЬ

  attestat vermək, tövsiyə etmək, attestasiyadan keçirmək

  Tam oxu »
 • АУКЦИОН

  auksion, müzaidə, hərrac

  Tam oxu »
 • АУТ

  aut (1. Top oyununda topun meydandan kənara çıxması)

  Tam oxu »
 • АФЕРИСТ

  fırıldaqçı

  Tam oxu »
 • АФЁРА

  fırıldaq, kələk

  Tam oxu »
 • АФИША

  afişa, bildiriş

  Tam oxu »
 • АФИШИРОВАТЬ

  1. Elan etmək, bildirmək; 2. Göstərmək, nümayiş etdirmək, nəzərə çarpdırmaq, qələmə vermək, şöhrətləndirmək

  Tam oxu »
 • АФОРИЗМ

  aforizm, kəlam, hikmətli söz

  Tam oxu »
 • АФФЕКТ

  affekt, həyəcan, hirs, özündən çıxma

  Tam oxu »
 • АШУГ

  aşıq

  Tam oxu »
 • АЭРО

  aero (uçuculuq və aviasiya mənaları ilə əlaqədar olan mürəkkəb sözlərin birinci hissəsi)

  Tam oxu »
 • АЭРОВОКЗАЛ

  təyyarə vağzalı

  Tam oxu »
 • АЭРОДРОМ

  aerodrom (təyyarə meydanı)

  Tam oxu »
 • АЭРОПЛАН

  aeroplan, təyyarə

  Tam oxu »
 • АЭРОПОЧТА

  hava poçtası

  Tam oxu »
 • БАБА-ЯГА

  küpəgirən qarı, ifritə

  Tam oxu »
 • БАБАХНУТЬ

  1.şappıldatmaq; 2. Ilişdirmək, guppuldatmaq; 2. Guruldamaq

  Tam oxu »
 • БАБНИК

  arvadbaz

  Tam oxu »
 • БАБОЧКА

  kəpənək

  Tam oxu »
 • БАБУШКА

  nənə

  Tam oxu »
 • БАГАЖ

  1. Baqaj, yük; 2. Bilik, məlumat

  Tam oxu »
 • БАГАЖНИК

  yük yeri (avtomobilin, motosikletin, velosipedin dalında )

  Tam oxu »
 • БАГОР

  qarmaq, dəstəli qarmaq, dəstəli çəngəl

  Tam oxu »
 • БАДЬЯ

  1. Badya; 2. Çəllək

  Tam oxu »
 • БАЗ

  ağıl (mal-qara üçün)

  Tam oxu »
 • БАЗА

  baza (1. Əsas, bünövrə, təməl, özül; 2. Anbar; 3. Mərkəz)

  Tam oxu »
 • БАЗАР

  1. Bazar ; 2. Səs-küy, çığır-bağır

  Tam oxu »
 • БАЗАРИТЬ

  alver etmək

  Tam oxu »