Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ВАГОН

  vaqon

  Tam oxu »
 • ВАЖ

  böyük çamadan

  Tam oxu »
 • ВАЖНИЧАТЬ

  iddia satmaq təkəbbürlənmək, təşəxxüs satmaq, özünü çəkmək, lovğalanmaq

  Tam oxu »
 • ВАЖНО

  1. Təmkinlə, vüqarla, 2. Lovğa-lovğa

  Tam oxu »
 • ВАЖНОСТЬ

  1. Əhəmiyyət, mühümlük; 2. Vüqar, təmkin; 3. Lovğalıq, təşəxxüs

  Tam oxu »
 • ВАЗА

  vaza, güldan

  Tam oxu »
 • ВАЗОН

  dibçək

  Tam oxu »
 • ВАКСА

  vaks (çəkmə yağı)

  Tam oxu »
 • ВАЛИТЬ

  1. Yerə tökmək; 2. Yerə yıxmaq, yerə səpmək; 3. Atmaq, yıxmaq

  Tam oxu »
 • ВАЛЬЦЕВАТЬ

  1. Yaymaq, yastılamaq (metalı); 2. Doğrama, xırdalama

  Tam oxu »
 • ВАЛЮТА

  valyuta, məzənnə (1. Bir ölkədə qəbul edilmiş pul sistemi; 2. Xarici ölkə pulu; 3. Dəyər, qiymət.)

  Tam oxu »
 • ВАЛЯТЬ

  1. Diyirlətmək, gillətmək, yumbalatmaq; 2. Sürütmək, süründürmək; 3. Çüvirmək, qurdalamaq; 4. Yoğurmaq (xəmir); 5

  Tam oxu »
 • ВАМПИР

  1. Xortdan; 2. Qaniçən, zülmkar, zalım; 2. Yarasa

  Tam oxu »
 • ВАННА

  vanna

  Tam oxu »
 • ВАРЕНЬЕ

  mürəbbə

  Tam oxu »
 • ВАРЁЖКА

  əlcək (təkbarmaq əlcək)

  Tam oxu »
 • ВАРЁНЫЙ

  1. Suda bişmiş; 2. Key, süst, əzgin

  Tam oxu »
 • ВАРИТЬ

  1. Bişirmək; 2. Qaynatmaq; 3. Həzm etmək, əritmək

  Tam oxu »
 • ВАТА

  pambıq

  Tam oxu »
 • ВВАЛИТЬ

  1. Tökmək, yıxmaq, atmaq, əndərmək (bir şeyin içinə); 2. Döymək, döşəmək, vurmaq

  Tam oxu »
 • ВВЕДЕНИЕ

  1. Giriş, müqəddimə, başlanğıc; 2. Həyata keçirmə (keçirilmə), tətbiq etmə; 3. Yeritmə, yeridilmə, daxil etmə

  Tam oxu »
 • ВВЕРИТЬ

  inanmaq, tapşırmaq, inanıb tapşırmaq, həvalə etmək

  Tam oxu »
 • ВВЕРХ

  yuxarı, üzüyuxar, başıyuxarıı

  Tam oxu »
 • ВВЕСТИ

  1. Içəri salmaq, daxil etmək, yeritmək; 2. Işə salmaq, buraxmaq; 3. Tətbiq etmək

  Tam oxu »
 • ВДОХНУТЬ

  1. Nəfəs almaq, hava almaq; 2. Vermək, oyatmaq (fikir, hiss); 3. Ruhlandırmaq, ruh vermək, həyat vermək, canlandırmaq, təsir etmək

  Tam oxu »
 • ВДРУГ

  birdən, birdən-birə, qəfildən, qəflətən

  Tam oxu »
 • ВДУВАТЬ

  üfürmək, içəri hava üfürmə

  Tam oxu »
 • ВДУМАТЬСЯ

  diqqət yetirmək, dərindən düşünmək, ətraflı düşünmək

  Tam oxu »
 • ВДУМЧИВО

  düşünərək, diqqətlə, ciddi

  Tam oxu »
 • ВДЫХАНИЕ

  nəfəs alma, hava alma, tənəffüs

  Tam oxu »
 • ВЕГЕТАРИАНСТВО

  vegetarianlıq, ətyeməzlik

  Tam oxu »
 • ВЕДАТЬ

  1. Bilmək, xəbərdar olmaq; 2. Idarə etmək, nəzarət etmək, baxmaq

  Tam oxu »
 • ВЕДЕНИЕ

  1. Idarə etmə, baxma; 2. Bilmə, xəbərdar olma

  Tam oxu »
 • ВЕДОМОСТЬ

  1. Siyahı, cədvəl; 2. Məlumat

  Tam oxu »
 • ВЕДРО

  vedrə

  Tam oxu »
 • ВЕДУЩИЙ

  1. Aparan, idarəedən; 2. Qabaqda gedən; 3. Mühüm, əsas, baş; 4. Aparıcı, aparan, hərəkətə gətirən

  Tam oxu »
 • ВЕЖЛИВЫЙ

  ədəbli, nəzakətli, mərifətli

  Tam oxu »
 • ВЕЗДЕ

  hər yerdə, hər tərəfdə, hər yanda

  Tam oxu »
 • ВЕЗДЕСУЮЩИЙ

  1. Hər yerdə mövcud olan, hər yerdə hazır; 2. Harada aş, orada baş

  Tam oxu »
 • ВЕЗЕНИЕ

  bəxti gətirmə

  Tam oxu »
 • ВЕЗТИ

  1. Aparmaq; 2. Işi gətirmək, bəxti gətrimək

  Tam oxu »
 • ВЕК

  1. Əsr; 2. Dövr; 3. Qərinə; 4. Ömür, həyat

  Tam oxu »
 • ВЕКСЕЛЬ

  veksel (borc sənədi)

  Tam oxu »
 • ВЕЛЕТЬ

  buyurmaq, əmr etmək, hökm etmək

  Tam oxu »
 • ВЕЛИКАН

  1. Yekə adam, pəhləvan; 2. Nəhəng

  Tam oxu »
 • ВЕЛИКИЙ

  böyük, ulu

  Tam oxu »
 • ВЕЛИКОДУШНО

  alicənablıqla, comərdcəsinə, comərdliklə, mərdcəsinə

  Tam oxu »
 • ВЕЛИКОЛЕПНО

  çox gözəl, çox yaxşı, əla

  Tam oxu »
 • ВЕЛИЧАНИЕ

  1. Tərifləmə, yüksəltmə; 2. Ad vermə, ləqəb vermə, adlandırma; 3. Mübarəkbadlıq, mədhnamə, tərifnamə

  Tam oxu »
 • ВЕЛИЧАТЬ

  1. Tərif etmək; 2. Ad vermək, ləqəb vermək, adlandırmaq; 3. Istehza və ya zarafatla bir şeyə həqiqətdə olduğundan yüksək ad vermək

  Tam oxu »