Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ГА

  hektar

  Tam oxu »
 • ГАБАРИТ

  qabarit, görkəm, əndaza

  Tam oxu »
 • ГАБИТУС

  zahiri görünüş

  Tam oxu »
 • ГАВАННА

  havanna (1. Tənbəki növü; 2. Xüsusi tənbəki növündən qayrılmış siqar)

  Tam oxu »
 • ГАВАНЬ

  liman

  Tam oxu »
 • ГАД

  1. Həşərat; 2. Alçaq, rəzil, nacins, murdar, müzür adam

  Tam oxu »
 • ГАДАЛКА

  falçı, falabaxan (qadın)

  Tam oxu »
 • ГАДАНИЕ

  fal açma, fala baxma

  Tam oxu »
 • ГАДАТЬ

  1. Fala baxmaq, fal açmaq; 2. Ehtimal etmək, güman etmək, təxmin etmək

  Tam oxu »
 • ГАДИНА

  . Iyrənc şey, murdar şey; 2. Rəzil adam, murdar adam, həşərat (söyüş)

  Tam oxu »
 • ГАДИТЬ

  1.ifraz etmək, murdarlıq etmək, murdarlamaq (heyvan haqqında), batırmaq, bulamaq (insan haqqında;) 2

  Tam oxu »
 • ГАДЛИВОСТЬ

  iyrəncilik, çirkinlik, nifrətoyadan, mənfur

  Tam oxu »
 • ГАДОСТЬ

  1. Pis şey, iyrənc şey, murdar şey, murdarçılıq; 2. Alçaq hərəkət, murdar hərəkət, alçaqlıq, rəzalət

  Tam oxu »
 • ГАЕР

  təlxək, koskosa, oyunbaz, yalançı pəhləvan

  Tam oxu »
 • ГАЗ

  qaz

  Tam oxu »
 • ГАЗАВАТ

  qəzavət

  Tam oxu »
 • ГАЗЕЛЬ

  qəzəl

  Tam oxu »
 • ГАЗЕТА

  qəzet

  Tam oxu »
 • ГАЗЕТЧИК

  qəzetçi (1. Qəzetsatan; 2. Qəzet işçisi, jurnalist )

  Tam oxu »
 • ГАЗИРОВАННЫЙ

  qazlı

  Tam oxu »
 • ГАЗИФИКАЦИЯ

  1. Qaz hasil etmə (edilmə); 2. Qazlaşdırma, qaza çevirmə; 3. Qaz çəkmə, qaz çəkilmə

  Tam oxu »
 • ГАЗОБАЛЛОН

  qaz balonu

  Tam oxu »
 • ГАЗОВЫЙ

  1. Qazla yanan, qazla işləyən

  Tam oxu »
 • ГАЗОПРОВОД

  qaz kəməri

  Tam oxu »
 • ГАЗОСВАРКА

  qaz qaynağı

  Tam oxu »
 • ГАЛАНТЕРЕЯ

  qalantereya, xırdavar, xərəzi

  Tam oxu »
 • ГАЛАНТНОСТЬ

  nəzakət, ədəb, zəriflik

  Tam oxu »
 • ГАЛАНТНЫЙ

  nəzakətli, çox ədəbli, zərif

  Tam oxu »
 • ГАЛЕРЕЯ

  qalereya (1. Koridor, şüşəbənd, eyvan; 2. Tetrlarda; yuxarı yarus; 3. Lağım, yeraltı yol; 4. Sıra, cərgə )

  Tam oxu »
 • ГАЛИМАТЬЯ

  cəfəngiyyat, boş söz, mənasız söz

  Tam oxu »
 • ГАЛИФЕ

  qalife (yuxarısı gen, aşağısı dar hərbi şalvar)

  Tam oxu »
 • ГАЛСТУК

  qalstuk

  Tam oxu »
 • ГАЛУН

  1. Güləbətin ; 2. Bafta ; zərli və ya gümüş güləbətinlə işlənmiş bafta (rəsmi paltarda)

  Tam oxu »
 • ГАЛУРГИЯ

  duz istehsalı

  Tam oxu »
 • ГАЛЬКА

  çınqıl, xırda çay daşı

  Tam oxu »
 • ГАЛЬЮН

  ayaqyolu (gəmidə)

  Tam oxu »
 • ГАРАЖ

  qaraj

  Tam oxu »
 • ГАРАНТ

  zamin, zəmanət verən, zamin olan adam

  Tam oxu »
 • ГАРАНТИРОВАТЬ

  1. Zəmanət vermək, zaminlik etmək, zamin olmaq; 2. Təmin etmək, müdafiə etmək, himayə etmək

  Tam oxu »
 • ГАРАНТИЯ

  1. Zaminlik., zamanət; 2. Təminat

  Tam oxu »
 • ГАРДЕРОБ

  qarderob (1. Paltar şkafı; 2. Paltar saxlanılan yer; 3. Bir adamın və ya ailənin bütün paltarları)

  Tam oxu »
 • ГАРДИНА

  qardina, pərdə (pəncərə üşün bütöv pərdə)

  Tam oxu »
 • ГАРМОНИЗОВАТЬ

  harmonizasiya etmək

  Tam oxu »
 • ГАРМОНИРОВАТЬ

  həmahəng, uyğun olmaq, uyğun gəlmək

  Tam oxu »
 • ГАРМОНИЯ

  harmoniya, uyğunluq

  Tam oxu »
 • ГАРНИР

  qarnir

  Tam oxu »
 • ГАРНИТУР

  qarnitur, dəst, komplekt

  Tam oxu »
 • ГАСИТЕЛЬ

  1. Söndürücü,keçirici (cihaz); 2. Boğan, boğucu

  Tam oxu »
 • ГАСИТЬ

  1. Söndürmək, keçirmək; 2. Ləğv etmək, ödəmək; 3. Boğmaq

  Tam oxu »
 • ГАСНУТЬ

  1. Sönmək, keçmək; 2. Zəifləmək, gücdən düşmək

  Tam oxu »