Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЙОГ

  yoq (hindistanda yoqa məzhəbinə mənsub olan adam)

  Tam oxu »
 • ЙОГА

  yoqa (hindistanda mistik-dini nəzəriyyə, məzhəb)

  Tam oxu »
 • ЙОД

  yod

  Tam oxu »
 • ЙОДИСТЫЙ

  yodlu

  Tam oxu »
 • ЙОДНЫЙ

  bax: йод

  Tam oxu »
 • ЙОДОФОРМ

  tib: yodoform (kəskin qoxulu dezinfeksiya dərmanı)

  Tam oxu »
 • ЙОТ

  yot (latın əlifbasında "y" hərfi ilə işarə olunan samit səs)

  Tam oxu »
 • ЙОТА

  yota (yunan əlifbasında "i" səsini ifadə edən hərf)

  Tam oxu »
 • ЙОТАЦИЯ

  yotlaşma (sait səsdən əvvəl yot "y" səsinin gəlməsi )

  Tam oxu »
 • ЙОТИРОВАНИЕ

  bax: йотация

  Tam oxu »
 • ЙОТИРОВАННЫЙ

  yotlaşmış

  Tam oxu »
 • ЙОТИРОВАТЬ

  yotlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • КАБАЛИТЬ

  əsarət altına almaq, qul etmək, özündən asılı etmək

  Tam oxu »
 • КАБАЛЬНЫЙ

  1. Qəbalə; 2.son dərəcə ağır; 3. Ağır, əsiredici; 4. Əziyyətli, əzablı, məşəqqətli; 5. Asılı

  Tam oxu »
 • КАБИНЕТ

  1. Kabinet, iş otağı, yazı otağı, məşğələ otağı; 2. Kabinet; 3. Hökumət (hökuməti təşkil edən nazirlər heyəti)

  Tam oxu »
 • КАВЕРЗИТЬ

  1. Əngəl törətmək, fitnə törətmək, intriqa salmaq, fırıldaq gəlmək, hiylə gəlmək; 2. Dolamaq

  Tam oxu »
 • КАЖДЫЙ

  1. Hər, hər bir; 2. Hər kəs, hər adambaşı

  Tam oxu »
 • КАЗАТЬСЯ

  1. Görünmək, görsənmək; 2. ....gəlmək, ...kimi gəlmək, ...kimi görünmək

  Tam oxu »
 • КАЗНА

  1. Xəzinə, dövlət; 2. Əmlak, pul

  Tam oxu »
 • КАЗНИТЬ

  1. Edam etmək; 2. Cəzalandırmaq, incitmək, öldürmək; 3. Ifşa etmək, tənqid etmək, rüsvay etmək

  Tam oxu »
 • КАЗУС

  1.dolaşıq iş, çətin iş (məhkəmə praktikasında); 2. Qəribə hadisə, qəribə iş, qəziyyə

  Tam oxu »
 • КАЛИТЬ

  1. Qızartmaq, közərtmək, qızdırmaq; 2. Qovurmaq

  Tam oxu »
 • КАЛЬЯН

  qəlyan

  Tam oxu »
 • КАМБИО

  borc kağızı, veksel

  Tam oxu »
 • КАМЕННЫЙ

  1. Daşdan düzəldilmi, daş, daşdan; 2. Daşa dönmüş

  Tam oxu »
 • КАМЕНЬ

  1.daş; 2. Daş-qaş

  Tam oxu »
 • КАМПАНИЯ

  1. Kampaniya, hərbi əməliyyat, müharibə, hərbi yürüş, hərbi səfər; 2. Kampaniya

  Tam oxu »
 • КАНАЛ

  1. Kanal; 2. Qanov, arx; 3. Boru, yol; 4. Üsul, yol, vasitə

  Tam oxu »
 • КАНДИДАТ

  namizəd

  Tam oxu »
 • КАНДИДАТУРА

  1. Namizəd; 2. Namizədlik

  Tam oxu »
 • КАНИКУЛЫ

  tətil, tətil zamanı

  Tam oxu »
 • КАНОН

  1. Qanun, qayda; 2. Kanon

  Tam oxu »
 • КАНОНИЗИРОВАТЬ

  1. Təsdiq etmək, qanuna salmaq, qanunlaşdırmaq;

  Tam oxu »
 • КАНТОН

  kanton (bəzi ölkələrdə inzibati ərazi bölgüsü)

  Tam oxu »
 • КАНЦЕЛЯРИЯ

  dəftərxana

  Tam oxu »
 • КАПИТАЛ

  1. Kapital; 2. Maya, pul; 3. Kapital sahibi, kapitalist; 4. Mal, sərvət, dövlət

  Tam oxu »
 • КАПИТУЛЯЦИЯ

  1. Təslim, təslim olma; 2. Boyun əymə, güzəştə

  Tam oxu »
 • КАПОТ

  kapot (1.xalata oxşar qadın və ya kişi paltarı); 2. Müxtəlif mexanizmlərdə açılıb bağlanılan örtük

  Tam oxu »
 • КАПРИЗ

  şıltaq, naz, tərslik

  Tam oxu »
 • КАПРИЗНИЧАТЬ

  naz etmək, şıltaq etmək

  Tam oxu »
 • КАПСУЛА

  kapsul

  Tam oxu »
 • КАПУСТА

  kələm

  Tam oxu »
 • КАПУТ

  axır, son

  Tam oxu »
 • КАРАВАН

  karvan, qatar, qafilə

  Tam oxu »
 • КАРМАН

  cib

  Tam oxu »
 • КАРТИНА

  1. Şəkil, tablo, rəsm; 2. Təsvir, lövhə; 3. Mənzərə görünüş; 4. Şəkil

  Tam oxu »
 • КАРЬЕРА

  1. Sənət, peşə; 2. Karyera, mənsəb

  Tam oxu »
 • КАСАНИЕ

  toxunma, dəymə, təmas

  Tam oxu »
 • КАСАТЬСЯ

  1.toxunmaq, dəymək; 2. Aid olmaq, dəxli olmaq

  Tam oxu »
 • КАТАЛОГ

  kataloq (müəyyən sistem üzrə düzəldilmiş siyahı)

  Tam oxu »