Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЛАБАЗ

  1. Allaf dükanı; 2. Talvar

  Tam oxu »
 • ЛАБАЗНИК

  allaf

  Tam oxu »
 • ЛАБАЗНЫЙ

  labaz

  Tam oxu »
 • ЛАБИАЛИЗАЦИЯ

  dodaqlanma

  Tam oxu »
 • ЛАБИАЛИЗОВАННЫЙ

  dodaqlanan

  Tam oxu »
 • ЛАБИАЛИЗОВАТЬ

  dodaqlanmaq

  Tam oxu »
 • ЛАБИАЛЬНЫЙ

  dodaq

  Tam oxu »
 • ЛАБИРИНТ

  1. Labirint; 2. Dolaşıqlıq; 3. Qulaq daxili

  Tam oxu »
 • ЛАБИРИНТИТ

  labirintit

  Tam oxu »
 • ЛАБОРАНТ

  laborant

  Tam oxu »
 • ЛАБОРАНТКА

  laborant qadın

  Tam oxu »
 • ЛАБОРАНТСКИЙ

  laborant

  Tam oxu »
 • ЛАБОРАТОРИЯ

  laboratoriya

  Tam oxu »
 • ЛАБОРАТОРНЫЙ

  laboratoriya

  Tam oxu »
 • ЛАВА₁

  lava; sürətli axın

  Tam oxu »
 • ЛАВА₂

  kazaklarda hücum

  Tam oxu »
 • ЛАВА₃

  şaxtada kömür qatı

  Tam oxu »
 • ЛАВА₄

  körpü

  Tam oxu »
 • ЛАВАШ

  lavaş

  Tam oxu »
 • ЛАВИНА

  1. Çığ, qar uçğunu; 2. Sürətli axın, sel; 3. Qalaq, yığın

  Tam oxu »
 • ЛАВИРОВАНИЕ

  1. Dolama getmə; 2. Manevr etmə

  Tam oxu »
 • ЛАВИРОВАТЬ

  1. Dolama getmək; 2. Hiyləyə əl atmaq

  Tam oxu »
 • ЛАВИРОВКА

  dolama getmə

  Tam oxu »
 • ЛАВКА₁

  skamya

  Tam oxu »
 • ЛАВКА₂

  dükan

  Tam oxu »
 • ЛАВОЧНИК

  dükançı

  Tam oxu »
 • ЛАВР

  1. Dəfnə ağacı; 2. Dəfnə çələngi; 3. Şöhrət

  Tam oxu »
 • ЛАГ

  1. Laq (gəminin sürətini ölçmək üçün cihaz); 2. Gəminin yanı

  Tam oxu »
 • ЛАГЕРЬ

  1. Düşərgə; 2. Dəstə

  Tam oxu »
 • ЛАГУНА

  laqun

  Tam oxu »
 • ЛАД

  1. Asayiş; 2. Söz birliyi; 3. Qayda; 4. Ahəng; 5. Məqam; 6. Dil (qarmonda); 7. Biçim (heyvanlarda)

  Tam oxu »
 • ЛАДАН

  büxur

  Tam oxu »
 • ЛАДИТЬ

  1. Yola getmək; 2. Düzəltmək; 3. Kökləmək (musiqi alətini); 4. Niyyətində olmaq; 5. Səy etmək; 6. Təkrar etmək

  Tam oxu »
 • ЛАДИТЬСЯ

  1.düzəltmək; 2. Razılaşmaq

  Tam oxu »
 • ЛАДНО

  1.yaxşı; 2. Razıyam

  Tam oxu »
 • ЛАДНЫЙ

  1.yaxşı; 2. Işgüzar; 3. Biçimli

  Tam oxu »
 • ЛАДОНЬ

  ovuc

  Tam oxu »
 • ЛАДЬЯ

  1.böyük qayıq; 2. Top (şahmatda)

  Tam oxu »
 • ЛАЖ

  əlavə, əlavə qiymət

  Tam oxu »
 • ЛАЗ₁

  ləpir, iz

  Tam oxu »
 • ЛАЗ₂

  laz

  Tam oxu »
 • ЛАЗАНЬЕ

  1. Dırmaşma; 2. Girmə; 3. Qarışma; 4. Əl salma

  Tam oxu »
 • ЛАЗАРЕТ

  lazaret (hərbi xəstəxana)

  Tam oxu »
 • ЛАЗЕЙКА

  1.baca, deşik; 2. Yol, əl yeri

  Tam oxu »
 • ЛАЗИТЬ

  1. Dirmaşmaq; 2. Girmək; 3. Qarışmaq; 4. Əl salmaq

  Tam oxu »
 • ЛАЗУРИТ

  lazurit (qiymətli daş)

  Tam oxu »
 • ЛАЗУРНЫЙ

  göy rəngində, lacivərdi

  Tam oxu »
 • ЛАЗУРЬ

  göy, mavi rəng

  Tam oxu »
 • ЛАЗУТЧИК

  kəşfiyyatçı, casus

  Tam oxu »
 • ЛАЗЯЩИЙ

  dırmaşan

  Tam oxu »