Rusca-azərbaycanca lüğət

 • МАГАЗИН

  1. Mağaza; 2. Xüs. Anbar; 3. Sandıq (silahda)

  Tam oxu »
 • МАГИСТРАЛЬ

  magistral, ana xətt

  Tam oxu »
 • МАГИЯ

  magiya, sehrbazlıq, cadugərlik, ovsunçuluq

  Tam oxu »
 • МАГНИТ

  maqnit, ahənrüba

  Tam oxu »
 • МАГНИТНЫЙ

  maqnitli

  Tam oxu »
 • МАГНИТОФОН

  maqnitofon

  Tam oxu »
 • МАЗАНЫЙ

  1. Çirkli, kirli; 2. Suvaqlı, şirəli

  Tam oxu »
 • МАЗАТЬ

  1. Yaxmaq, sürtmək, çəkmək; 2. Şirələmək; 3. Çirkləndirmək

  Tam oxu »
 • МАЗЬ

  1. Mərhəm, maz, sürtkü; 2. Yağ

  Tam oxu »
 • МАК

  1.lalə; 2. Xaşxaş

  Tam oxu »
 • МАКОВЫЙ

  xaşxaşlı

  Tam oxu »
 • МАКСИМУМ

  maksimum, ən böyük miqdar, ən yüksək, ən çox

  Tam oxu »
 • МАКУЛАТУРА

  makulatura, tullantı

  Tam oxu »
 • МАЛЕНЬКИЙ

  1. Kiçik, xirda; 2. Az, əhəmiyyətsiz

  Tam oxu »
 • МАЛИНА

  moruq, moruq kolu, moruq çayı

  Tam oxu »
 • МАЛО

  1. Az, azacıq; 2. Azdır

  Tam oxu »
 • МАЛО

  помалу-yavaş-yavaş

  Tam oxu »
 • МАЛОГРАМОТНЫЙ

  1. Azsavadlı; 2. Bacarıqsız

  Tam oxu »
 • МАЛОЗНАЧАЩИЙ

  az əhəmiyyətli, əhəmiyyətsiz

  Tam oxu »
 • МАЛОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ

  az ixtisaslı, az təcrübəli

  Tam oxu »
 • МАЛОЛЕТНИЙ

  1. Uşaq; 2. Azyaşlı

  Tam oxu »
 • МАЛОМОЩНЫЙ

  1. Zəif; 2. Azgüclü

  Tam oxu »
 • МАЛОПРИБЫЛЬНЫЙ

  az gəlirli, kifayıt qədər gəlirli olmayan

  Tam oxu »
 • МАЛОСТЬ

  1. Əhəmiyyətsizlik, azlıq; 2. Əhəmiyyətsiz şey, boş şey; 3. Azacıq, bir az

  Tam oxu »
 • МАЛЫЙ

  1. Kiçik, balaca; 2. Qısa; 3. Az; 4. Dar, kiçik

  Tam oxu »
 • МАЛЬЧИК

  oğlan

  Tam oxu »
 • МАЛЯР

  rəngsaz

  Tam oxu »
 • МАМА

  ana

  Tam oxu »
 • МАНГАЛ

  manqal

  Tam oxu »
 • МАНЕВР

  manevr

  Tam oxu »
 • МАНЕРА

  1. Əda, xasiyyət, adət; 2. Təvr, tərz

  Tam oxu »
 • МАНИТЬ

  1. Işarə ilə çağırmaq; 2. Başdan çıxartmaq

  Tam oxu »
 • МАНОВЕНИЕ

  hərəkər, işarə

  Tam oxu »
 • МАНЬЯК

  manyak, maniyalı, düşkün

  Tam oxu »
 • МАРАТЬ

  1. Çirkləndirmək, bulamaq; 2. Ləkələmək; 3. Cızma-qara etmək; 4. Pozmaq

  Tam oxu »
 • МАРИНОВАННЫЙ

  1. Marinada qoyulmuş, turşuya qoyulmuş; 2. Qəsdən ləngidilmiş

  Tam oxu »
 • МАРКА

  1. Marka; 2. Damğa, nişan; 3. Sort, növ, 4. Ad, nüfuz

  Tam oxu »
 • МАРЛЯ

  tənzif, cunayı

  Tam oxu »
 • МАРОДЕР

  1. Çapovulçu, soyğunçu; 2. Məc. Qansoran

  Tam oxu »
 • МАРТЫШКА

  əntər meymun

  Tam oxu »
 • МАСКА

  maska

  Tam oxu »
 • МАСКИРОВАТЬ

  maskalamaq

  Tam oxu »
 • МАСЛИНА

  zeytun ağacı

  Tam oxu »
 • МАСЛО

  1. Yağ; 2. Rəss. Yağlı boyalar

  Tam oxu »
 • МАСЛОБОЙНЯ

  yağ zavodu

  Tam oxu »
 • МАССА

  1. Kütlə; 2. Çoxluq, çox, çoxlu

  Tam oxu »
 • МАССИВНЫЙ

  ağır, iri, çox yekə

  Tam oxu »
 • МАСТЕР

  usta, sənətkar, ustad

  Tam oxu »
 • МАСТЕРСТВО

  1. Peşə, sənət; 2. Ustalıq, bacarıq

  Tam oxu »
 • МАСШТАБ

  1. Miqyas; 2. Ölçü, dairə, həcm

  Tam oxu »