Rusca-azərbaycanca lüğət

 • О

  haqqında, barəsində, xüsusunda, dair

  Tam oxu »
 • ОБАЛДЕТЬ

  donub qalmaq, matıxmaq, mat qalmaq, gic olmaq, gicəlmək, sərsəmləşmək, kütləşmək

  Tam oxu »
 • ОБВАЛ

  uçqun, yıxılma, uçma, çökmə, uçulma

  Tam oxu »
 • ОБВИНЕНИЕ

  ittiham etmə, taqsırlandırma, ittiham, ittihamnamə, ittihamçı, ittihamçı tərəf

  Tam oxu »
 • ОБВИНИТЬ

  1. Taqsırlandırmaq, müqəssir etmək, günahkar bilmək, qınamaq; 2. Ittiham etmək, müttəhim hesab etmək

  Tam oxu »
 • ОБВИНЯЕМЫЙ

  müttəhim, müqəssir

  Tam oxu »
 • ОБВОД

  1. Dövrələmə (çəpərlə, xəndəklə); atma, çəkmə (çəpər, xəndək); 2. Haşıyələmə, çəkmə, cızma, xətt &cced

  Tam oxu »
 • ОБДАТЬ

  1. Tökmək, axıtmaq, vermək (birdən, hər tərəfdən); 2. Islatmaq (başdan ayağa); 3. Məc. Bürümək, dəymək, vurmaq; 4

  Tam oxu »
 • ОБЕД

  1. Nahar (günorta yeməyi); 2. Nahar vaxtı

  Tam oxu »
 • ОБЕЗЖИРЕННЫЙ

  yağsızlaşdırılmış, yağı çəkilmış, yağı alınmış

  Tam oxu »
 • ОБЕЗНАДЕЖИТЬ

  ümidini kəsmək, ümidsiz etmək, naümid etmək

  Tam oxu »
 • ОБЕЗОПАСИТЬ

  təhlükəsizləşdirmək, xətərsizləşdimrək, təhlükəsiz etmək, təhlükədən qorumaq

  Tam oxu »
 • ОБЕЗЬЯНА

  meymun

  Tam oxu »
 • ОБЕРНУТЬ

  1. Sarımaq, dolamaq; 2. Bürümək, bükmək; 3. Çevirmək, döndərmək; 4. Folk. Şəklinə salmaq, cildinə salmaq; 5

  Tam oxu »
 • ОБЕСПЕЧЕНИЕ

  1.təmin etmə, təminat; 2. Qoruma, qorunma, mühafizə etmə, mühafizə edilmə

  Tam oxu »
 • ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

  1. Təmin olunma; 2. Maddi rifah, varlılıq, ehtiyacsızlıq

  Tam oxu »
 • ОБЕСПЕЧИТЬ

  1. Təmin etmək; 2. Qorumaq, mühafizə etmək

  Tam oxu »
 • ОБЕССИЛЕННЫЙ

  gücdən salınmış, zəiflədilmiş, əldən salınmış; yorulmuş, əldən düşmüş, yorğun, üzgün, tabsız

  Tam oxu »
 • ОБЕССМЕРТИТЬ

  əbədiləşdirmək

  Tam oxu »
 • ОБЕССМЫСЛИТЬ

  mənasızlaşdırmaq, mənasız hala salmaq, mənadan məhrum etmək

  Tam oxu »
 • ОБЕСЦЕНИТЬ

  qiymətdən salmaq

  Tam oxu »
 • ОБЕТОВАНИЕ

  təntənəli vəd, əhd-peyman

  Tam oxu »
 • ОБЕЩАНИЕ

  vəd etmə, vəd, söz vermə

  Tam oxu »
 • ОБЖАРИТЬ

  qızartmaq, qovurmaq

  Tam oxu »
 • ОБЗАВЕДЕНИЕ

  alma, düzəltmə, tədarük etmə, avadanlıq, ləvazimat

  Tam oxu »
 • ОБЗОР

  1. Gözdən keçirmə; 2. Görünüş sahəsi; 3. Xülasə,icmal (qısa məlumat)

  Tam oxu »
 • ОБИДЕТЬ

  incitmək, toxunmaq, xətirə dəymək, könül sındırmaq, ziyan yetirmək, məhrum etmək

  Tam oxu »
 • ОБИТАТЕЛЬ

  sakin, yaşayan

  Tam oxu »
 • ОБИТЬ

  1. Üz vurmaq, üz çəkmək; 2. Çırpmaq; 3. Yırtmaq, dağıtmaq; 4. Zədələmək

  Tam oxu »
 • ОБКАТКА

  1. Yuvartlama; yuvarladılma; 2. Hamarlama, hamarlanma; 3. Sürüb yoxlama, sürülüb yoxlanma, sınaqdan çıxartma; 4

  Tam oxu »
 • ОБКУРИТЬ

  1. Çəkib yaxşılaşdırmaq (təzə çubuğu, müştüyü və s.); 2. Tüstü vermək, tüstüyə vermək, tüstülətmək, tüstü il

  Tam oxu »
 • ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ

  mərhəmət etmək, iltifat etmək, himayə göstərmək, yaxşılıq etmək

  Tam oxu »
 • ОБЛАГОРОДИТЬ

  nəcibləşdirmək, yüksəltmək, əsilləşdirmək

  Tam oxu »
 • ОБЛАДАНИЕ

  sahib olma, malik olma, yiyələnmə

  Tam oxu »
 • ОБЛАДАТЬ

  sahib olmaq, malik olmaq

  Tam oxu »
 • ОБЛАСТЬ

  1. Vilayət; 2. Sahə; 3. Tib. Nahiyə

  Tam oxu »
 • ОБЛЕГЧИТЬ

  yüngülləşdirmək, sadələşdirmək, asanlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ОБЛЕТЕТЬ

  1. Dövrə uçmaq, uçub dövrə vurmaq, hər yerini gəzmək (təyyarə ilə); 2. Ötmək, keçmək (uçuşda); 3. Məc

  Tam oxu »
 • ОБЛЕЧЬ

  geydirmək, əhatə etmək, bürümək, örtmək, vermək

  Tam oxu »
 • ОБЛИГАЦИЯ

  istiqraz vərəqəsi

  Tam oxu »
 • ОБЛИЧЕНИЕ

  ifşa etmə, ifşa edilmə, aşkar etmə, aşkara çıxarma, aşkara çıxarılma

  Tam oxu »
 • ОБЛИЧИТЕЛЬ

  ifşa edən, ifşaçı, ifşaedici

  Tam oxu »
 • ОБЛОЖИТЬ

  1. Ətrafına, dövrəsinə qoymaq (düzmək, döşəmək); 2. Örtmək, bürümək, çulğamaq, tutmaq; 3. Ərp bağlamaq; 4

  Tam oxu »
 • ОБЛОМАТЬ

  sındırmaq, qırmaq, çətinliklə salmaq, inadını qırmaq

  Tam oxu »
 • ОБМАН

  1. Aldatma; 2. Aldanma; 3. Yalan, hiylə, kələk, fırıldaq

  Tam oxu »
 • ОБМАНУТЬ

  aldatmaq

  Tam oxu »
 • ОБМЕРИТЬ

  1. Ölçmək; 2. Ölçüdə aldatmaq, əskik çəkmək

  Tam oxu »
 • ОБМОЛВКА

  yanılma, səhv, xəta (danışıqda)

  Tam oxu »
 • ОБНАДЕЖИТЬ

  arxayın etmək, ümid vermək

  Tam oxu »
 • ОБНАЖИТЬ

  1. Açmaq; 2. Soyundurmaq, çılpaq etmək; 3. Çılpaqlaşdırmaq; 4. Sıyırmaq; 5. Ifşa etmək; aşkara çıxartmaq, açıb göstərmək

  Tam oxu »