Rusca-azərbaycanca lüğət

 • САДИСТ

  1. sadist; 2. başqasına əziyyət verməkdən həzz alan adam, vəhşi

  Tam oxu »
 • САДИТЬСЯ

  oturmaq, əyləşmək

  Tam oxu »
 • САДОВНИК

  bağban

  Tam oxu »
 • САЖАТЬ

  1. əkmək; 2. oturmaq, əyləşdirmək; 3. salmaq, yerləşdirmək

  Tam oxu »
 • САЛФЕТКА

  salfet, xörək dəsmalı

  Tam oxu »
 • САЛЬНОСТЬ

  1. hərzəlik, ədəbsizlik, utanmazlıq; 2. ədəbsiz söz (ifadə)

  Tam oxu »
 • САМКА

  dişi, maya

  Tam oxu »
 • САМОБЫТНОСТЬ

  orijinallıq, oxşarı olmamazlıq, bənzəri olmama, xüsusiyyət

  Tam oxu »
 • САМОВЛАСТИЕ

  mütləqiyyət, qeyri – məhdud hakimiyyət, istibdad

  Tam oxu »
 • САМОВЛАСТИТЕЛЬ

  hakimi – mütləq,, müstəbid

  Tam oxu »
 • САМОВЛАСТНОСТЬ

  1. müstəbidlik, hökmdarlıq, hakimi – mütləqlilik; 2. özbaşınalıq, öz bildiyini etmə

  Tam oxu »
 • САМОВНУШЕНИЕ

  özünü inandırmaq, özünü təlqin etmə

  Tam oxu »
 • САМОВОЛЬНОСТЬ

  özbaşınalıq

  Tam oxu »
 • САМОВОСПИТАНИЕ

  öz – özünü tərbiyələndirmə

  Tam oxu »
 • САМОДЕЛКА

  əldəqayrılma şey, əldə qayrılmış şey, əldəqayrılma

  Tam oxu »
 • САМОДЕЛЬНЫЙ

  1. əldəqayrılma, əldə qayrılmış, əldəqayırma; 2. uydurma, qondarma

  Tam oxu »
 • САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  1. şəxsi fəaliyyət, özfəaliyyət, təşəbbüs; 2. özfəaliyyət dərnəyiin tamaşası

  Tam oxu »
 • САМОДОВОЛЬНО

  özündən razı bir halda, məğrur – məğrur

  Tam oxu »
 • САМОКРИТИКА

  özünütəqid, öz nöqsanlarını tənqid

  Tam oxu »
 • САМОЛЕТ

  təyyarə

  Tam oxu »
 • САМОЛИЧНОСТЬ

  şəxsən iştira, şəxsən olma

  Tam oxu »
 • САМООБЛАДАНИЕ

  səbr, dözüm, soyuqqanlılıq, iradə, özünü saxlama

  Tam oxu »
 • САМООБРАЗОВАНИЕ

  öz – özünə təhsil alma, şəxsi təhsil, öz biliyini artırma

  Tam oxu »
 • САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

  təyin – müqəddərat, öz müqəddəratını təyin etmə, müstəqil yaşamağa başlama

  Tam oxu »
 • САМОПОЗНАНИЕ

  özünü dərk etmə

  Tam oxu »
 • САМОПРОИЗВОЛЬНОСТЬ

  öz – özünə törəmə, qeyri – iradilik, xarici təsirlərdən asılı olmama

  Tam oxu »
 • САМОРЕКЛАМА

  özünü tərifləmə, özünü şöhrətləndirmə

  Tam oxu »
 • САМОСНАБЖЕНИЕ

  özünü təchiz etmə

  Tam oxu »
 • САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

  özünü təkmilləşdirmə, öz qabiliyyətini, bacarığını inkişaf etdirmə

  Tam oxu »
 • САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

  1. istiqlaliyyət, müstəqillik, sərbəstlik, asılı olmama; 2. təşəbbüskarlıq, qətiyyət

  Tam oxu »
 • САМОУВЕРЕННОСТЬ

  1. özünə qürrələnmə, özünə güvənmə, özünə inanma, özünə arxayın olma, lovğalıq; 2. cəsarət , cürət

  Tam oxu »
 • САМОУГЛУБЛЕНИЕ

  dalğınlıq, fikrə dalma, fikrə qərq olma

  Tam oxu »
 • САМОУПРАВЛЕНИЕ

  1. özünüidarə; 2 muxtariyyat

  Tam oxu »
 • САМОУПРАВСТВОВАТЬ

  özbaşınalıq etmək, başlı – başınalıq etmək, qanuna riayət etməmək, azğınlıq etmək

  Tam oxu »
 • САМОУСТРАНЕНИЕ

  çəkilmə, geri çəkilmə, özünü kənara çəkmə

  Tam oxu »
 • САМОЦЕЛЬ

  məqsəd

  Tam oxu »
 • САМОЧИННОСТЬ

  başlıbaşınalıq, özbaşınalıq, qanunsuzluq

  Tam oxu »
 • САМОЧУВСТВИЕ

  hal, kef

  Tam oxu »
 • САНАТОРИЙ

  sanatoriya

  Tam oxu »
 • САНДАЛ

  səndəl

  Tam oxu »
 • САНИ

  kirşə, xizək

  Tam oxu »
 • САНКЦИЯ

  1. icazə, təsdiq; 2. bəyənmə; 3. hüq: sanksiya (bir müqavilə və ya qanunun yerinə yetirilməsini təmin edən şərt)

  Tam oxu »
 • САНУЗЕЛ

  sanitariya qovşağı

  Tam oxu »
 • САПОГ

  çəkmə (uzunboğaz)

  Tam oxu »
 • САПОЖНИК

  çəkməçi, pinəçi, əlindən iş gəlməz

  Tam oxu »
 • САХАР

  şəkər, qənd

  Tam oxu »
 • САХАРИТЬ

  şəkər qatmaq, qənd səpmək, şirin vurmaq

  Tam oxu »
 • СБАВИТЬ

  1. əskiltmək, azaltaq, çıxmaq, üstündən götürmək; 2. endirmək, aşağı salmaq (qiyməti); 3. qısaltmaq, gödəltmək, qısaltmaq; 4

  Tam oxu »
 • СБЕГ

  enmə, qaçaraq enmə, cəld düşmə; 2. daşma, axıb tökülmə

  Tam oxu »
 • СБЕЖАТЬ

  1. enmək, qaçaraq enmək, tez – tez düşmək; 2. axmaq, tökülmək

  Tam oxu »