Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЦАПАТЬ

  1. qapmaq, qamarlamaq; 2. çaynaqlamaq, çaynağına keçirmək, pəncəsinə keçirmək, çənginə keçirmək, yapışmaq; 3

  Tam oxu »
 • ЦАРАПАТЬ

  cırmaqlamaq, cızmaq, cızma – qara etmək

  Tam oxu »
 • ЦАРСТВО

  çarlıq, şahlıq, səltənət, hökmranlıq, aləm

  Tam oxu »
 • ЦАРСТВОВАТЬ

  çarlıq etmək, padşahlıq etmək, səltənət sürmək, hökmranlıq etmək, hökm sürmək, hökmfərma olmaq

  Tam oxu »
 • ЦАРЬ

  çar, padşah, hökmdar

  Tam oxu »
 • ЦВЕСТИ

  göyərmək, yaşıllanmaq, çiçəklənmək, çiçək açmaq, gül açmaq, tərəqqi etmək, inkişaf etmək, sağlamlaşmaq, gözəlləşmək

  Tam oxu »
 • ЦВЕТ

  rəng, çiçək, gül

  Tam oxu »
 • ЦВЕТЕНИЕ

  çiçəklənmə, çiçək açma, gül açma, göz bağlama

  Tam oxu »
 • ЦВЕТНОЙ

  rəngli, əlvan, ağ irqə mənsub olmayan

  Tam oxu »
 • ЦВЕТНОСТЬ

  parlaqlıq, əlvanlıq

  Tam oxu »
 • ЦВЕТОК

  gül, çiçək

  Tam oxu »
 • ЦЕДИТЬ

  süzmək, süzgəcdən keçirmək, üsulluca tökmək

  Tam oxu »
 • ЦЕЛЕВОЙ

  məqsədli, müəyyən məqsəd üçün olan, məqsəd

  Tam oxu »
 • ЦЕЛЕНИЕ

  tuşlama, nişanlama, nişan atma, nəzərə almaŞ xəyalında keçmə, istəmə

  Tam oxu »
 • ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

  məqsədəuyğunluq, əlverişlilik, faydalılıq

  Tam oxu »
 • ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

  aydın məqsədi olma, müəyyən məqsədə doğru yönəldimə, müəyyən məqsəd əldə etməyə çalışma

  Tam oxu »
 • ЦЕЛИБАТ

  nigahsızlıq, daimi subaylıq (katolik ruhanilərdə)

  Tam oxu »
 • ЦЕЛИКОМ

  təmamilə, bütünlüklə

  Tam oxu »
 • ЦЕЛИТЬ

  nişan almaq, nişanlamaq, tuşlamaq, göz altına almaq

  Tam oxu »
 • ЦЕЛОВАТЬ

  öpmək

  Tam oxu »
 • ЦЕЛОЕ

  tam, vahid, bütöv, bir küll

  Tam oxu »
 • ЦЕЛОМУДРЕННОСТЬ

  əxlaqlılıq, ismət, bakirlik, saflıq, təmizlik

  Tam oxu »
 • ЦЕЛОМУДРИЕ

  əxlaq, təmizlik, ismət, bəkarət

  Tam oxu »
 • ЦЕЛОСТЬ

  toxunmazlıq, bütövlük, tamlıq, vəhdət, əldəyməzlik

  Tam oxu »
 • ЦЕЛЬ

  məqsəd, nişan, niyyət, murad, qəsd, məram

  Tam oxu »
 • ЦЕМЕНТ

  sement

  Tam oxu »
 • ЦЕМЕНТИРОВАТЬ

  1. sementləmək, sementlə bərkitmək; 2. birləşdirmək, möhkəmləndirmək, sıxlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ЦЕНА

  1. qiymət, dəyər; 2.əhəmiyyət, rol, qədir – qiymət

  Tam oxu »
 • ЦЕНЗУРА

  senzura

  Tam oxu »
 • ЦЕНЗУРНОСТЬ

  ədəb normalarına uyğun olma, ədəbdən kənara çıxmama

  Tam oxu »
 • ЦЕНЗУРОВАТЬ

  senzuradan keçirmək, yoxlamaq, gözdən keçrimək

  Tam oxu »
 • ЦЕНИТЬ

  qiymət qoymaq, qiymət vermək, qiymət təyin etmək, qədrini bilmək, qiymətləndirmək

  Tam oxu »
 • ЦЕННИК

  qiymət, nırx, qiymət cədvəli, qiymət siyahısı

  Tam oxu »
 • ЦЕННОСТЬ

  dəyər, qiymət, əhəmiyyət, qiymətli şey, sərvət

  Tam oxu »
 • ЦЕННЫЙ

  1. qiymətli, dəyərli; 2. qiyməti (dəyəri) göstərilmiş, qiymətli

  Tam oxu »
 • ЦЕНТР

  mərkəz, orta

  Tam oxu »
 • ЦЕНТРАЛИЗОВАТЬ

  mərkəzləşdirmək

  Tam oxu »
 • ЦЕНТРАЛЬНОСТЬ

  mərkəzlik, əhəmiyyət, mühümlük

  Tam oxu »
 • ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

  mərkəzi, mərkəzdə olan, orta, ən ortada olan, əsas, ən mühüm

  Tam oxu »
 • ЦЕНТРИРОВАТЬ

  mərkəzə uyğunlaşdırmaq, mərkəzi nöqtəyə uyğunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ЦЕНТРОВОЙ

  mərkəzi, mərkəzdə olan, ortada olan, mərkəzi

  Tam oxu »
 • ЦЕПКИЙ

  bərk yapışan, bərk tutan, dırnaqlı, iti, caynaqlı

  Tam oxu »
 • ЦЕПОЧКА

  zəncir, saat zənciri, zəncir xətti

  Tam oxu »
 • ЦЕПЬ

  zəncir, silsilə, sıra, cərgə, dövrə

  Tam oxu »
 • ЦЕРЕМОНИЯ

  mərasim, təşrifat, utanma, sıxılma, zahiri ədəb, nəzakət, naz, əda

  Tam oxu »
 • ЦЕРЕМОННОСТЬ

  ədəb gözləmə, nəzakət, təşrifat qaydalarını gözləmə, naz etmə, utanma, sıxılma

  Tam oxu »
 • ЦЕРКОВНОСТЬ

  dindarlıq, möminlik, dini qaydalar

  Tam oxu »
 • ЦЕРКОВЬ

  kilsə, məzhəb, din, dini icma

  Tam oxu »
 • ЦЕХ

  sex

  Tam oxu »
 • ЦИВИЛИЗАЦИЯ

  mədəniyyət

  Tam oxu »