Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЩАВЕЛЬ

  quzuqulağı, turşəng

  Tam oxu »
 • ЩАДИТЬ

  1. aman vermək, rəhm etmək, bağışlamaq, rəhm gəlmək, yazığı gəlmək, taqsırından keçmək; 2. qorumaq, gözləmək, hifz etmək, muğayat olmaq, &

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕНИТЬ

  çınqıl tökmək, çınqıl döşəmək

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕНЬ

  çınqıl, qırma daş

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕТАНИЕ

  1. civilti, cingilti, cəh – cəh; 2. birnəfəsə danışma, ötmə

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕТАТЬ

  1. civildəmək, cingildəmək; 2. ötmək, birnəfəsə danışmaq

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕТЛИВЫЙ

  1. daim civildəyən; 2. naqqal, çoxdanışan

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕТУНЬЯ

  1. civildəyən, cingildəyən; 2. çoxdanışan, naqqla, uzunçu qız

  Tam oxu »
 • ЩЕГЛЯТНИК

  quşbaz

  Tam oxu »
 • ЩЕГОЛЕВАТОСТЬ

  şıqlıq, şıq geyinmə, modabazlıq

  Tam oxu »
 • ЩЕГОЛЕВАТЫЙ

  şıq, şıq geyinən, modabaz

  Tam oxu »
 • ЩЕГОЛЯНЬЕ

  1. şıq geyinmə, qəşəng geyinmə; 2. şıq geyinib gəzmə, qəşəng geyinibgəzmə, fors etmə; 3. lovğalanma, özünü göstərmə; 4

  Tam oxu »
 • ЩЕДРИНА

  çopurluq, çopur yeri

  Tam oxu »
 • ЩЕДРО

  bolluqca, çoxlu

  Tam oxu »
 • ЩЕДРОСТЬ

  comərdlik, əliaçıqlıq, səxavət

  Tam oxu »
 • ЩЕДРЫЙ

  1. səxavətli, əliaçıq; 2. qiymətli; 3. bol, çoxlu

  Tam oxu »
 • ЩЕКА

  1. yanaq; 2. xüs. yan tərəf, yastı tərəf; 3. xüs. kəlbətin ağzı

  Tam oxu »
 • ЩЕКОЛДА

  qapı sürgüsü

  Tam oxu »
 • ЩЕКОТАНИЕ

  1. qıdıqlama; 2. acışma, gicişmə; 3. qıcıqlandırma

  Tam oxu »
 • ЩЕКОТАТЬ

  1. qıdıqlamaq; 2. ayışmaq, gicişmək; 3. qıcıqlamaq

  Tam oxu »
 • ЩЕКОТКА

  1. qıdıq

  Tam oxu »
 • ЩЕЛЕВАТЫЙ

  çatdaq, çatdağı olan, yarığı olan, çat – çat, cadar – cadar

  Tam oxu »
 • ЩЕЛИНА

  böyük çatdaq, böyük çat, yarıq

  Tam oxu »
 • ЩЕЛКАТЬ

  1. çırtma vurmaq; 2. şıqqıldamaq; 3. cəh – cəh vurmaq, oxumaq, ötmək; 3. çırtdamaq, sındırmaq

  Tam oxu »
 • ЩЕЛКОТНЯ

  1. çırtma vurma, çırtma; 2. şaqqıltı; 3. cəh – cəh ötmə, oxuma

  Tam oxu »
 • ЩЕЛКУН(ЧИК)

  1. cəh – cəh vuran, oxuyan (quş); 2. şıqqıldaq (böcək)

  Tam oxu »
 • ЩЕЛОК

  torta

  Tam oxu »
 • ЩЕЛОЧЕНИЕ

  qələviləşdirmə, qələvi əlavə etmə, gül suyuna salma

  Tam oxu »
 • ЩЕЛОЧИТЬ

  qələvilışdirmək, qələvi əlavə edilmək, gül suyuna salınmaq

  Tam oxu »
 • ЩЕЛОЧНОСТЬ

  qələvi dərəcəsi, qələvilik

  Tam oxu »
 • ЩЕЛОЧЬ

  qələvi

  Tam oxu »
 • ЩЕЛЬ

  1. çatdaq, çat, yarıq; 2. xəndək, səngər

  Tam oxu »
 • ЩЕМИТЬ

  1. sıxmaq, qüssələndirmək

  Tam oxu »
 • ЩЕНОК

  1. küçük; 2. canavar (tülkü və s.) balası

  Tam oxu »
 • ЩЕПАЛЬНЫЙ

  doğrama (yarma)

  Tam oxu »
 • ЩЕПАТЬ

  doğramaq, yarmaq

  Tam oxu »
 • ЩЕПЕТИЛЬНОСТЬ

  xırdaçılıq, vasvasılıq, son dərəcə prinsipiallıq

  Tam oxu »
 • ЩЕПЕТИЛЬНЫЙ

  1. xırdaçı, vasvası, ehtiyatlı, son dərəcə prinsipial

  Tam oxu »
 • ЩЕПОТЬ

  1. baş – başa çatılan üç barmaq; 2. bir çimdik

  Tam oxu »
 • ЩЕРБИНА

  1. kələ – kötürlük, nahamarlıq; 2. çopur yeri, çopurluq

  Tam oxu »
 • ЩЕРБИТЬ

  kələ – kötürləşdirmək, diş – diş etmək, oyuq – oyuq olmaq, çopurlaşmaq

  Tam oxu »
 • ЩЕРИТЬ

  1. ağartmaq, qıcıtmaq (dişlərini); 2. qabartmaq, biz – biz etmək

  Tam oxu »
 • ЩЕТИНА

  cod tük, qıl, donuz tükü

  Tam oxu »
 • ЩЕТИНИТЬ

  tüklərini qabartmaq, tüklərini biz – biz etmək

  Tam oxu »
 • ЩЕТКА

  şotka

  Tam oxu »
 • ЩЕЧКА

  yanaqcıq

  Tam oxu »
 • ЩИПАНИЕ

  çimdikləmə, çimdik götürmə

  Tam oxu »
 • ЩИПАТЬ

  1. çimdikləmək, çimdik götürmək, çimdik vurmaq; 2. yandırmaq, göynətmək, 3. dartmaq, çəkmək, didmək, yolmaq, qopartmaq

  Tam oxu »
 • ЩИПАТЬ

  1. çimdikləmək, şimdik götürmək, çimdik vurmaq; 3. məc. yandırmaq, göynətmək; 3. dartmaq, çəkmək, qopartmaq, didmək, yolmaq 2

  Tam oxu »
 • ЩИПЕЦ

  1.sifət (itlərdə); 2. taxtapuş, çatı

  Tam oxu »