Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЮБИЛЕЙ

  yubiley

  Tam oxu »
 • ЮБКА

  1. tuman, yubka;

  Tam oxu »
 • ЮВЕЛИР

  zərgər

  Tam oxu »
 • ЮВЕЛИРНЫЙ

  1.zərgərlik; 2. incə, nəfis, çox zərif

  Tam oxu »
 • ЮГ

  cənub

  Tam oxu »
 • ЮГО-ВОСТОК

  cənub – şərq

  Tam oxu »
 • ЮГО-ЗАПАД

  cənub – qərb

  Tam oxu »
 • ЮГУРТ

  qatıq, yoqurt

  Tam oxu »
 • ЮДАЙКА

  yəhudişünaslıq (yəhudiliyə dair elmlərin məcmusu)

  Tam oxu »
 • ЮДОФИЛ

  yəhudipərəst

  Tam oxu »
 • ЮДОФИЛЬСТВО

  yəhudipərəstlik

  Tam oxu »
 • ЮЖАНИН

  cənublu, cənub əhli

  Tam oxu »
 • ЮЖНЫЙ

  1. cənub, cənubi

  Tam oxu »
 • ЮМОР

  yumor, məzhəkə, məzəlilik

  Tam oxu »
 • ЮМОРИСТ

  məzhəkəçi, yumorist, yumoristik əsərlər yazan yazıçı

  Tam oxu »
 • ЮНКОР (ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ)

  gənc müxbir

  Tam oxu »
 • ЮНОСТЬ

  gənclik, cavanlıq

  Tam oxu »
 • ЮНОША

  cavan oğlan, gənc oğlan

  Tam oxu »
 • ЮНОШЕСТВО

  1. gənclik, cavanlıq; 2. gənclər, cavanlar

  Tam oxu »
 • ЮНСЕКЦИЯ (ЮНОШЕСКАЯ СЕКЦИЯ)

  gənclər bölməsi

  Tam oxu »
 • ЮНЫЙ

  1. gənc, cavan; 2. gəncliyə xas olan

  Tam oxu »
 • ЮР

  1. açıq təpəlikdə, təpə üstündə; 2. hamının gözü qabağında, pis yerdə, ayaq altında

  Tam oxu »
 • ЮРИДИЧЕСКИ

  hüquq nöqteyi – nəzərindən, hüquq cəhətdən

  Tam oxu »
 • ЮРИДИЧЕСКИЙ

  hüquq

  Tam oxu »
 • ЮРИСДИКЦИЯ

  yurisdiksiya (1. mühakimə hüququ; 2. tabelik; 3. məhkəməyə aid olma)

  Tam oxu »
 • ЮРИСКОНСУЛЬСТВО

  hüquq konsultantlığı, hüquq məsləhətçisi vəzifəsi

  Tam oxu »
 • ЮРИСКОНСУЛЬТ

  yuriskonsult, hüquq konsultantı, hüquq məsləhətçisi

  Tam oxu »
 • ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

  hüquqşünaslıq, hüquq elmləri

  Tam oxu »
 • ЮРИСТ

  1. hüquqşünas; 2. hüquq fakültəsi (məktəbi) tələbəsi

  Tam oxu »
 • ЮРКИЙ

  cəld, çevik, zirək, diribaş

  Tam oxu »
 • ЮРКОСТЬ

  cəldlik, çeviklik, zirəklik, diribaşlıq

  Tam oxu »
 • ЮРОДСТВО

  1. divanəlik; 2. qələndərlik; 3. dəlilik, dəli hərəkəti

  Tam oxu »
 • ЮРОДСТВОВАТЬ

  1. divanəlik etmək, dəlilik etmək, 2. qələndərlik etmək

  Tam oxu »
 • ЮРТ

  torpaq, yer

  Tam oxu »
 • ЮРТА

  alaçıq, çadır

  Tam oxu »
 • ЮСТИРОВАТЬ

  yustirləmək

  Tam oxu »
 • ЮСТИЦИЯ

  ədliyyə

  Tam oxu »
 • ЮТИТЬСЯ

  1. olmaq, yerləşmək; 2. sığınmaq, daldalanmaq

  Tam oxu »
 • ЮФТЕВЫЙ

  yuft, yuftadan tikilmiş

  Tam oxu »
 • Я

  mən

  Tam oxu »
 • ЯБЕДА

  1.çuğulçuluq, iftira, böhtan, qeybət

  Tam oxu »
 • ЯБЕДНИЧАТЬ

  uğulluq etmək, şeytanlıq etmək

  Tam oxu »
 • ЯБЛОКО

  alma

  Tam oxu »
 • ЯБЛОНЯ

  alma ağacı

  Tam oxu »
 • ЯВИТЬ

  göstərmək

  Tam oxu »
 • ЯВИТЬСЯ

  1. gəlmək; 2. doğmaq, ortaya çıxmaq; 3. olmaq

  Tam oxu »
 • ЯВЛЕНИЕ

  1. hadisə; 2. şəkil (səhnə tamaşasında); 3. gəlmə, görünmə, üzə çıxma, təzahür, zahir olma

  Tam oxu »
 • ЯВНО

  1. açıq, aydın, açıqcasına, açıq – aydın, şübhəsiz

  Tam oxu »
 • ЯВНЫЙ

  açıq, açıqdan – açığa, aşkaq

  Tam oxu »
 • ЯВСТВЕННО

  açıq, aydın, yaxşı

  Tam oxu »