Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АВИАМАТКА

  təyyarə gəmisi (təyyarələrin qalxması və enməsi üçün geniş meydançası olan hərbi gəmi)

  Tam oxu »
 • АВИАМАЯК

  təyyarə mayakı (təyyarələrə yol göstərən mayak)

  Tam oxu »
 • АВИАМОДЕЛИЗМ

  aviamodelizm (təyyarə modelləri düzəltməklə uçuculuğu öyrənmə)

  Tam oxu »
 • АВИАМОДЕЛИСТ

  aviamodelçi (təyyarə modellərini düzəldən adam)

  Tam oxu »
 • АВИАМОДЕЛЬ

  aviamodel (təyyarə modeli)

  Tam oxu »
 • АВИАМОДЕЛЬНЫЙ

  bax: авиамодель

  Tam oxu »
 • АВИАМОТОР

  təyyarə motoru

  Tam oxu »
 • АВИАНОСЕЦ

  bax: авиаматка

  Tam oxu »
 • АВИАПОДКОРМКА

  təyyarə ilə əlavə kübrələmə

  Tam oxu »
 • АВИАПОЧТА

  aviapoçta, təyyarə poçtu

  Tam oxu »
 • АВИАРАЗВЕДКА

  təyyarə kəşfiyyatı

  Tam oxu »
 • АВИАСИГНАЛЬНЫЙ

  aviasiqnal; авиасигнальный пост - aviasiqnal postu

  Tam oxu »
 • АВИАСТРОЕНИЕ

  aviasiya sənayesi

  Tam oxu »
 • АВИАСЪЕМКА

  bax: аэрофотосъемка

  Tam oxu »
 • АВИАТОР

  təyyarəçi

  Tam oxu »
 • АВИАТОРСКИЙ

  bax: авиатор

  Tam oxu »
 • АВИАТРАНСПОРТ

  1. Hava nəqliyyatı; 2. Təyyarə daşıyan hərbi gəmi

  Tam oxu »
 • АВИАТРАССА

  təyyarə xətti (yolu)

  Tam oxu »
 • АВИАЦИЯ

  aviasiya (1. Hava flotu; 2. Hava nəqliyyatı; 3. Uçucu aparatlar vasitəsilə havada uçma işinin nəzəriyyə və praktikası)

  Tam oxu »
 • АВИАЧАСТЬ

  təyyarə hissəsi

  Tam oxu »
 • АВИАШКОЛА

  təyyarəçilik məktəbi

  Tam oxu »
 • АВИЕТКА

  aviyetka (yüngül təyyarə)

  Tam oxu »
 • АВИЗ

  bax: авизо1

  Tam oxu »
 • АВИЗИРОВАТЬ

  avizo göndərmək, xəbər vermək, bildirmək

  Tam oxu »
 • АВИЗО

  1 – avizo, bildiriş vərəqəsi (mal və ya pul göndərilməsi haqqında)

  Tam oxu »
 • АВИЗО

  2 – avizo (xarici hərbi donanmalarda itigedən kəşfiyyat gəmisi)

  Tam oxu »
 • АВИТАМИНОЗ

  -tib: avitaminoz (yeyintidə vitaminlərin azlığı nəticəsində törəyən xəstəlik)

  Tam oxu »
 • АВОСЬ

  bəlkə, ola bilsin ki

  Tam oxu »
 • АВОСЬКА

  tor (zənbil), setka

  Tam oxu »
 • АВРОРА

  avrora, dan, şəfəq

  Tam oxu »
 • АВТО

  avtomobil

  Tam oxu »
 • АВТОБАЗА

  avtobaza (avtomobil bazası)

  Tam oxu »
 • АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ

  avtobioqrafik

  Tam oxu »
 • АВТОБИОГРАФИЯ

  avtobioqrafiya (bir şəxsin özü tərəfindən yazılmış tərcümeyi-halı)

  Tam oxu »
 • АВТОБЛОКИРОВКА

  avtoblokirovka (qatarların hərəkətini nizama salan avtomatik qurğular sistemi)

  Tam oxu »
 • АВТОБУС

  avtobus

  Tam oxu »
 • АВТОГАМИЯ

  biol. Avtoqamiya (öz-özünə mayalanma)

  Tam oxu »
 • АВТОГЕННЫЙ

  avtogen

  Tam oxu »
 • АВТОГЕНЩИК

  avtogençi

  Tam oxu »
 • АВТОГРАФ

  avtoqraf (1. Müəllifin əlyazması; 2. Bir adamın əl yazısı; 3. Avtomatik yazan aparat)

  Tam oxu »
 • АВТОГРАФИЧЕСКИЙ

  avtoqrafik

  Tam oxu »
 • АВТОДИДАКТ

  öz-özünə öyrənmiş adam

  Tam oxu »
 • АВТОДРОМ

  avtodrom (avtomobillərin təcrübədən keçirilməsi və yarışları üçün meydan)

  Tam oxu »
 • АВТОЗАВОД

  avtomobil zavodu

  Tam oxu »
 • АВТОИНСПЕКЦИЯ

  avtomobil müfəttişliyi

  Tam oxu »
 • АВТОКАМЕРА

  avtokamera (avtomobil kamerası)

  Tam oxu »
 • АВТОКОЛОННА

  avtomobil qatarı

  Tam oxu »
 • АВТОКРАТИЯ

  avtokratiya, mütləqiyyət

  Tam oxu »
 • АВТОЛАВКА

  avtodükan (alver etmək üçün avtomobildə düzəlmiş səyyar dükan)

  Tam oxu »
 • АВТОЛИЗ

  avtoliz, öz-özünə həll olma (özündə olan fermentlərin təsiri ilə orqanizm toxumalarının parçalanması)

  Tam oxu »