Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АКАДЕМИЗМ

  м мн. нет akademizm (1. quru nəzəriyyəçilik; 2. 17-19-си əsrlərdə incəsənətdə klassik (antik) ənənələri müdafiə edən və yeniliyə zidd olan cəyəran)

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИК

  м akademik (1. akademiya üzvü; 2. dan. akademiya adlanan ali məktəbi qurtarmış və ya orada oxuyan adam)

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИСТ

  м köhn. akademist (akademizm tərəfdarı)

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИЧЕСКИЙ

  1. академия söz. sif.; akademik, akademiyaya aid olan, академическая библиотека akademiya kitabxanası; академический словарь akademik lüğət; 2

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИЧНОСТЬ

  ж мн. нет mücərrədlik, qeyri-həyatilik, həyatdan uzaqlıq

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИЧНЫЙ

  академизм söz. sif.; sırf nəzəri

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИЯ

  ж akademiya (1. ali elmi müəssisə; 2. bəzi ali məktəblərin adı); ◊ академия художеств bədaye akademiyası, rəssamlıq akademiyası

  Tam oxu »
 • АКАНИЕ

  АКАНЬЕ, АКАНИЕ ср dilç. “a”-laşma, “a”-laşma hadisəsi (rus ədəbi dilində “o” səsi əvəzində “a” tələffüz etmə, məs

  Tam oxu »
 • АКАНТ

  АКАНТ, АКАНФ м 1. bot. ayıpəncəsi; 2. arxit. akant (iri yarpaq şəklində naxış)

  Tam oxu »
 • АКАНФ

  АКАНТ, АКАНФ м 1. bot. ayıpəncəsi; 2. arxit. akant (iri yarpaq şəklində naxış)

  Tam oxu »
 • АКАНЬЕ

  АКАНЬЕ, АКАНИЕ ср dilç. “a”-laşma, “a”-laşma hadisəsi (rus ədəbi dilində “o” səsi əvəzində “a” tələffüz etmə, məs

  Tam oxu »
 • АКАРИДЫ

  мн. zool. gənələr

  Tam oxu »
 • АКАТЬ

  несов. dilç. “a”-laşdırmaq (vurğusuz hecalarda “o” səsini yazıldığı kimi deyil, “a” kimi tələffüz etmək; bax аканье)

  Tam oxu »
 • АКАФИСТ

  м köhn. mədhiyyə

  Tam oxu »
 • АКАЦИЕВЫЙ

  прил. akasiya -i[-ı]; акациевые лепестки akasiya ləçəkləri

  Tam oxu »
 • АКАЦИЯ

  ж bot. akasiya; ◊ желтая акация sarı akasiya; белая акация ağ akasiya

  Tam oxu »
 • АКВАМАРИН

  м akvamarin (göyümtül-yaşıl rəngli qiymətli daş)

  Tam oxu »
 • АКВАМАРИННЫЙ

  АКВАМАРИННЫЙ, АКВАМАРИНОВЫЙ 1. аквамарин söz. sif. 2. göyümtül-yaşıl rəngli

  Tam oxu »
 • АКВАМАРИНОВЫЙ

  АКВАМАРИННЫЙ, АКВАМАРИНОВЫЙ 1. аквамарин söz. sif. 2. göyümtül-yaşıl rəngli

  Tam oxu »
 • АКВАРЕЛИСТ

  м rəss. akvarelçi (sulu boya ilə şəkil çəkən rəssam)

  Tam oxu »
 • АКВАРЕЛЬ

  ж rəss. akvarel (1. sulu boya; 2. sulu boya ilə çəkilmiş şəkil)

  Tam oxu »
 • АКВАРЕЛЬНЫЙ

  акварель söz. sif. sulu boya ilə çəkilmiş; акварельные краски akvarel (sulu) boyalar

  Tam oxu »
 • АКВАРИЙ

  bax аквариум

  Tam oxu »
 • АКВАРИУМ

  м akvarium (1. balıq və s. su heyvanları və bitkiləri saxlamaq üçün qab, hovuz, şüşə qab, qutu; 2. su heyvanları və bitkilərinin həyatı üzərində biolo

  Tam oxu »
 • АКВАТОРИЯ

  ж akvatoriya (su sahəsi)

  Tam oxu »
 • АКВЕДУК

  м akveduk (çay, dərə və s. üzərində körpü şəklində çəkilən su kəməri)

  Tam oxu »
 • АКВИЛОН

  м köhn. şiddətli şimal və ya şimal-şərq küləyi

  Tam oxu »
 • АККЛИМАТИЗАЦИОННЫЙ

  акклиматизация söz. sif

  Tam oxu »
 • АККЛИМАТИЗАЦИЯ

  ж xüs. iqlimləş(dir)mə (heyvan və ya bitkilərin yeni iqlim şəraitinə, mühitə uyğunlaşdırılması, uyğunlaşması)

  Tam oxu »
 • АККЛИМАТИЗИРОВАНИЕ

  ср xüs. iqlimləşdirmə, yeni mühitə uyğunlaşma (uyğunlaşdırılma)

  Tam oxu »
 • АККЛИМАТИЗИРОВАННЫЙ

  прич. xüs. iqlimləşdirilmiş, yeni iqlimə (mühitə) uyğunlaşdırılmış

  Tam oxu »
 • АККЛИМАТИЗИРОВАТЬ

  сов. и несов. xüs. iqlimləşdirmək, yeni iqlimə uyğunlaşdırmaq, yeni mühitə alışdırmaq

  Tam oxu »
 • АККЛИМАТИЗИРОВАТЬСЯ

  сов. и несов. xüs. iqlimləş(diril)mək, yeni iqlimə (yeni mühitə) uyğunlaşmaq (uyğunlaşdırılmaq)

  Tam oxu »
 • АККОМОДАЦИЯ

  ж fiz. akkomodasiya, uyğunlaşma, uyğunlaşdırma; ◊ аккомодация глаза gözün müxtəlif məsafələrdə olan şeyləri aydın görməyə uyğunlaşma qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • АККОМОДИРОВАТЬ

  сов. и несов. xüs. uyğunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • АККОМОДИРОВАТЬСЯ

  несов. uyğunlaş(dırıl)maq

  Tam oxu »
 • АККОМПАНЕМЕНТ

  м mus. akkompanement, müşayiət (birlikdə çalma, ahəngə uyğunlaşdırma)

  Tam oxu »
 • АККОМПАНИАТОР

  м mus. akkompaniator, müşayiətçi (birlikdə çalan)

  Tam oxu »
 • АККОМПАНИАТОРША

  ж dan. akkompaniator, müşayiətçi qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АККОМПАНИРОВАНИЕ

  ср müşayiət etmə, birgə çalma; müşayiət

  Tam oxu »
 • АККОМПАНИРОВАТЬ

  несов. mus. müşayiət etmək, birlikdə çalmaq, ahəngə uyğunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • АККОРД

  АККОРД I м mus. akkord (bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi); ◊ аккорд струн sim komplekti; заключительный аккорд s

  Tam oxu »
 • АККОРДЕОН

  м mus. akkordeon

  Tam oxu »
 • АККОРДЕОНИСТ

  м akkordeonçalan, akkordeonçu

  Tam oxu »
 • АККОРДЕОНИСТКА

  ж akkordeonçu, akkordeonçalan qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АККОРДНЫЙ

  прил. : аккордная работа götürə iş

  Tam oxu »
 • АККОРДОВЫЙ

  аккорд söz. sif

  Tam oxu »
 • АККРЕДИТИВ

  м mal. 1. akkreditiv (əmanət kassasına qoyulan pulu başqa əmanət kassalarından almaq üçün sənəd); 2. dipl

  Tam oxu »
 • АККРЕДИТИВНЫЙ

  аккредитив söz. sif

  Tam oxu »
 • АККРЕДИТОВАНИЕ

  ср 1. mal. tic. vəkil etmə (edilmə); 2. dipl. təqdim etmə (edilmə) (diplomatik nümayəndə)

  Tam oxu »