Rusca-azərbaycanca lüğət

 • В

  В, ВО пред. 1. “где?” (“harada”) sualına cavab olduqda: -da, -də; в чемодане çamadanda; в городе şəhərdə; 2

  Tam oxu »
 • В-ВОСЬМЫХ

  вв. сл. səkkizincisi

  Tam oxu »
 • В-ДЕВЯТЫХ

  вв. сл. doqquzuncusu

  Tam oxu »
 • В-ДЕСЯТЫХ

  вв. сл. onuncusu

  Tam oxu »
 • В-ПЯТЫХ

  вв. сл. beşincisi

  Tam oxu »
 • В-СЕДЬМЫХ

  вв. сл. yeddincisi

  Tam oxu »
 • В-ТРЕТЬИХ

  вв. сл. üçüncüsü

  Tam oxu »
 • В-ЧЕТВЁРТЫХ

  вв. сл. dördüncüsü

  Tam oxu »
 • В-ШЕСТЫХ

  вв. сл. altıncısı

  Tam oxu »
 • ВА-БАНК

  нареч. banka (qumarda); играть ва-банк banka oynamaq (getmək); ◊ идти (пойти) ва-банк çox xətərli işə girişmək, risk etmək

  Tam oxu »
 • ВАБИК

  м ovçu tütəyi, sümsü, gigit (quş və ya heyvanı aldadıb çağırmaq üçün alət)

  Tam oxu »
 • ВАБИЛЬЩИК

  м ovçu (xüsusi alətlə quş və ya heyvanları aldadıb ovlayan ovçu)

  Tam oxu »
 • ВАБИТЬ

  несов. ovç. heyvanları, quşları xüsusi səsli alətlə çağırıb aldatmaq, ovlamaq

  Tam oxu »
 • ВАВИЛОНСКИЙ

  прил.; вавилонское столпотворение bax столпотворение

  Tam oxu »
 • ВАВИЛОНЫ

  мн. dan. əyri-üyrü, ecayib naxışlar; ◊ выводить (писать) вавилоны valaylamaq, valaylaya-valaylaya yerimək (sərxoş haqqında)

  Tam oxu »
 • ВАГА

  ж köhn. 1. ağırlıq, yük, çəki; 2. böyük tərəzi, qapan; 3. ling, tir (ağır şeyləri qaldırmaq üçün)

  Tam oxu »
 • ВАГОН

  м vaqon

  Tam oxu »
 • ВАГОНЕТКА

  ж vaqonet (kiçik vaqon)

  Tam oxu »
 • ВАГОНЕТЧИК

  м vaqonetsürən (fəhlə)

  Tam oxu »
 • ВАГОНЕТЧИЦА

  ж vaqonetsürən qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ВАГОННИК

  м dan. vaqonçu (vaqon zavodu, parkı işçisi)

  Tam oxu »
 • ВАГОННЫЙ

  вагон söz. sif.; вагонный парк vaqon parkı

  Tam oxu »
 • ВАГОНОВОЖАТЫЙ

  м vaqonsüron, tramvaysürən

  Tam oxu »
 • ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ

  прил. vaqon təmiri -i[-ı]; вагоноремонтные мастерские vaqon təmiri emalatxanaları

  Tam oxu »
 • ВАГОНОСТРОЕНИЕ

  ср vaqonqayırma

  Tam oxu »
 • ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

  прил. vaqonqayırma -u[-ü]; vaqonqayıran; вагоностроительный завод vaqonqayırma zavodu

  Tam oxu »
 • ВАГОНЧИК

  м вагон söz. kiç

  Tam oxu »
 • ВАГРАНКА

  ж tex. vaqranka (zavodlarda çuqun əritmək üçün peç)

  Tam oxu »
 • ВАГРАНКОВЫЙ

  ВАГРАНОЧНЫЙ, ВАГРАНКОВЫЙ вагранка söz. sif

  Tam oxu »
 • ВАГРАНОЧНЫЙ

  ВАГРАНОЧНЫЙ, ВАГРАНКОВЫЙ вагранка söz. sif

  Tam oxu »
 • ВАГРАНЩИК

  м vaqrançı (vaqrankada işləyən fəhlə)

  Tam oxu »
 • ВАДЕМЕКУМ

  м köhn. məlumat kitabçası (səyyahlar üçün)

  Tam oxu »
 • ВАЖ

  м köhn. böyük çamadan

  Tam oxu »
 • ВАЖЕНКА

  ж məh. dişi maral (şimal maralı)

  Tam oxu »
 • ВАЖИВАТЬ

  ВАЖИВАТЬ I многокр. bax водить. ВАЖИВАТЬ II многокр. bax возить

  Tam oxu »
 • ВАЖНЕЙШИЙ

  прев. ст. к важный; ən mühüm, ən əhəmiyyətli, ən vacib

  Tam oxu »
 • ВАЖНЕЦКИЙ

  dan. bax важный 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • ВАЖНИЧАНИЕ

  ср iddia satma, təkəbbürlənmə, təşəxxüs satma, özünü çəkmə, lovğalanma; fors

  Tam oxu »
 • ВАЖНИЧАТЬ

  несов. iddia satmaq, təkəbbürlənmək, təşəxxüs satmaq, özünü çəkmək, lovğalanmaq

  Tam oxu »
 • ВАЖНО

  нареч. 1. təmkinlə, vüqarla; 2. lovğa-lovğa

  Tam oxu »
 • ВАЖНОСТЬ

  ж мн. нет 1. əhəmiyyət, mühümlük; 2. vüqar, təmkin; 3. lovğalıq, təşəxxüs; ◊ isteh. велика важность; эка важность; не велика важность nə böyük şey imi

  Tam oxu »
 • ВАЖНЫЙ

  прил. 1. əhəmiyyətli, mühüm; ciddi, qiymətli; 2. hörmətli; 3. vüqarlı, təmkinli, təşəxxüslü, görkəmli, heybətli; 4

  Tam oxu »
 • ВАЗА

  ж vaza, güldan

  Tam oxu »
 • ВАЗЕЛИН

  м мн. нет vazelin

  Tam oxu »
 • ВАЗЕЛИНОВЫЙ

  вазелин söz. sif., vazelinli

  Tam oxu »
 • ВАЗОМОТОРНЫЙ

  вазомоторы söz. sif.; вазомоторные нервы vazomotor əsəblər

  Tam oxu »
 • ВАЗОМОТОРЫ

  ед. нет anat. vazomotorlar (qan damarlarını daraldıb-genəldən əsəblər)

  Tam oxu »
 • ВАЗОН

  м dibçək

  Tam oxu »
 • ВАЗОЧКА

  ж kiçik vaza; kiçik güldan

  Tam oxu »
 • ВАИЯ

  ВА́ЙЯ, ВА́ИЯ ж 1. ayıdöşəyi yarpağı; qıjı yarpağı; 2. palma yarpağı

  Tam oxu »