Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ГА

  ср нескл. hektar

  Tam oxu »
 • ГАБАРДИН

  м мн. нет qabardin (yun parça)

  Tam oxu »
 • ГАБАРДИНОВЫЙ

  прил. qabardin, qabardindən tikilmiş; габардиновое пальто qabardin palto

  Tam oxu »
 • ГАБАРИТ

  м xüs. qabarit, görkəm, əndaza; ◊ габаритные ворота d. y. qabarit raması (yüklənmiş dəmiryol vaqonlarının qabaritini yoxlamaq üçün çərçivə)

  Tam oxu »
 • ГАБАРИТНЫЙ

  прил. qabarit -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ГАБИТУС

  м biol. tib. zahiri görünüş

  Tam oxu »
 • ГАВАННА

  ж dan. havanna (1. tənbəki növü; 2. xüsusi tənbəki növündən qayrılmış siqar)

  Tam oxu »
 • ГАВАНСКИЙ

  прил. liman -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ГАВАНЬ

  ж dəniz. liman

  Tam oxu »
 • ГАВКАТЬ

  несов. dan. 1. hürmək; 2. qapmaq

  Tam oxu »
 • ГАВКНУТЬ

  однокр. bax гавкать

  Tam oxu »
 • ГАВОТ

  м qavot (qədim fransız rəqsi və bu rəqs üçün yazılmış musiqi əsəri)

  Tam oxu »
 • ГАГА

  ж zool. qaqa (ördəklər fəsiləsindən şimal dəniz quşu)

  Tam oxu »
 • ГАГАРА

  ж zool. qaqara (şimalda yaşayan su quşu)

  Tam oxu »
 • ГАГАРИЙ

  прил. qaqara -i[-ı]; гагарье крыло qaqara qanadı

  Tam oxu »
 • ГАГАРКА

  ж zool. qaqarka (qütb dəniz quşu)

  Tam oxu »
 • ГАГАТ

  м miner. qaqat; qara kəhrəba

  Tam oxu »
 • ГАГАТОВЫЙ

  прил. qaqat; qaqatdan qayrılmış

  Tam oxu »
 • ГАГАУЗ

  м (мн. гагаузы) qaqauz (türk dilli xalq)

  Tam oxu »
 • ГАГАУЗКА

  ж qaqauz qadını (qızı)

  Tam oxu »
 • ГАГАУЗСКИЙ

  прил. qaqauz -i[-ı]; гагаузский язык qaqauz dili

  Tam oxu »
 • ГАГАЧИЙ

  гага söz. sif.; гагачий пух qaqa tükü

  Tam oxu »
 • ГАД

  м 1. dan. (обычно мн. ч.: гады) suda-quruda yaşayan və ya sürünən heyvan; 2. məc. alçaq, rəzil, nacins, murdar, müzür adam

  Tam oxu »
 • ГАДАЛКА

  ж falçı; falabaxan (qadın)

  Tam oxu »
 • ГАДАЛЬНЫЙ

  прил. fal -i[-ı]; гадальные карты fal kart(ları)ı

  Tam oxu »
 • ГАДАЛЬЩИК

  м falçı, falabaxan

  Tam oxu »
 • ГАДАЛЬЩИЦА

  ж falabaxan, falçı (qadın)

  Tam oxu »
 • ГАДАНИЕ

  ср 1. fal açma, fala baxma; 2. dan. fərziyyə; güman

  Tam oxu »
 • ГАДАТЕЛЬ

  м köhn. bax гадальщик

  Tam oxu »
 • ГАДАТЕЛЬНИЦА

  ж köhn. bax гадальщица

  Tam oxu »
 • ГАДАТЕЛЬНЫЙ

  прил. 1. fal üçün işlədilən; 2. şübhəli

  Tam oxu »
 • ГАДАТЬ

  несов. 1. fal açmaq, fala baxmaq; 2. ehtimal etmək, güman etmək, təxmin etmək; ◊ гадать на бобах fal açmaq; xəyala qapılmaq

  Tam oxu »
 • ГАДИНА

  ж dan. 1. iyrənc şey, murdar şey; 2. rəzil adam, murdar adam; həşərat (söyüş)

  Tam oxu »
 • ГАДИТЬ

  несов. dan. 1. ifraz etmək, murdarlıq etmək, murdarlamaq (heyvan haqqında); batırmaq, bulamaq (insan haqqında)-, 2

  Tam oxu »
 • ГАДКИЙ

  прил. çirkin, murdar, iyrənc, yaramaz, rəzil, alçaq

  Tam oxu »
 • ГАДЛИВОСТЬ

  ж мн. нет iyrənclik, çirkinlik

  Tam oxu »
 • ГАДЛИВЫЙ

  прил. çirkin, iyrənc, nifrətoyadan, mənfur

  Tam oxu »
 • ГАДОСТНЫЙ

  прил. murdar, ürəkbulandırıcı, çox pis, yaramaz

  Tam oxu »
 • ГАДОСТЬ

  ж 1. pis şey, iyrənc şey, murdar şey, murdarçılıq; 2. alçaq hərəkət, murdar hərəkət; alçaqlıq, rəzalət

  Tam oxu »
 • ГАДЮКА

  ж 1. zool. gürzə (ilan); 2. məc. ilan; zəhər tuluğu, acıdil, ətiacı (adam)

  Tam oxu »
 • ГАДЮЧИЙ

  прил. gürzə -i[-ı]; гадючая кожа gürzə dərisi

  Tam oxu »
 • ГАЕР

  м köhn. təlxək, kos-kosa, oyunbaz, yalançı pəhləvan

  Tam oxu »
 • ГАЕРНИЧАТЬ

  несов. köhn. təlxəklik etmək, oyunbazlıq etmək

  Tam oxu »
 • ГАЕРСКИЙ

  köhn. гаер söz. sif

  Tam oxu »
 • ГАЕРСТВО

  ср köhn. təlxəklik, oyunbazlıq

  Tam oxu »
 • ГАЕРСТВОВАТЬ

  несов. bax гаерничать

  Tam oxu »
 • ГАЕЧНЫЙ

  прил. qayka -i[-ı]; гаечный ключ qayka açarı

  Tam oxu »
 • ГАЗ

  ГАЗ I м 1. kim. qaz; ядовитый газ zəhərli qaz; удушливый газ boğuçu qaz; отравляющий газ zəhərləyici qaz; гремучий газ gurlayıcı qaz; 2

  Tam oxu »
 • ГАЗАВАТ

  м qəzavat; cihad

  Tam oxu »
 • ГАЗАЛЬ

  bax газель II

  Tam oxu »