Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЛАБАЗ

  м 1. köhn. allaf dükanı; 2. məh. talvar

  Tam oxu »
 • ЛАБАЗНИК

  м köhn. allaf

  Tam oxu »
 • ЛАБАЗНЫЙ

  köhn. лабаз söz. sif

  Tam oxu »
 • ЛАБИАЛИЗАЦИЯ

  ж мн. нет dilç. dodaqlanma

  Tam oxu »
 • ЛАБИАЛИЗОВАННЫЙ

  прич. dilç. dodaqlanan; лабиализованный звук dodaqlanan səs

  Tam oxu »
 • ЛАБИАЛИЗОВАТЬ

  сов. и несов. dilç. dodaqlandırmaq

  Tam oxu »
 • ЛАБИАЛИЗОВАТЬСЯ

  сов. и несов. dilç. dodaqlanmaq

  Tam oxu »
 • ЛАБИАЛЬНЫЙ

  прил. лабиальные звуки dilç. dodaq səsləri

  Tam oxu »
 • ЛАБИЛЬНЫЙ

  прил. qeyri-sabit, möhkəm olmayan, qərarsız

  Tam oxu »
 • ЛАБИРИНТ

  м labirint (1. qədim Yunanıstanda və Misirdə: çox dolaşıq yolları və çoxlu otaqları olan böyük bina; 2

  Tam oxu »
 • ЛАБИРИНТИТ

  м мн. нет tib. labirintit (qulaq labirintinin iltihabı)

  Tam oxu »
 • ЛАБОРАНТ

  м laborant (laboratoriya işçisi)

  Tam oxu »
 • ЛАБОРАНТКА

  ж laborant qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЛАБОРАНТСКИЙ

  лаборант söz. sif.; лаборантская должность laborant vəzifəsi

  Tam oxu »
 • ЛАБОРАТОРИЯ

  ж laboratoriya (texniki və elmi-tədqiqat təcrübələri aparmaq üçün xüsusi otaq və ya bina)

  Tam oxu »
 • ЛАБОРАТОРНЫЙ

  лаборатория söz. sif.; лабораторное исследование laboratoriya tədqiqatı

  Tam oxu »
 • ЛАБРАДОР

  м miner. labrador (göyə və yaşıla çalar tünd-boz rəngli mineral)

  Tam oxu »
 • ЛАБРАДОРИТ

  м miner. labradorit (labradora oxşayan kristallik dənəvər süxur)

  Tam oxu »
 • ЛАБРАДОРОВЫЙ

  прил. labrador -i[-ı]; labradordan qayrılmış

  Tam oxu »
 • ЛАВА

  ЛАВА I ж 1. lava (vulkanın ağzından çıxan ərgin və odlu maye); 2. məc. sürətli axın. ЛАВА II ж lava (kazaklarda hücum üsulu; basqın, axın)

  Tam oxu »
 • ЛАВАНДА

  ж bot. lavanda (tünd-göy rəngli çiçəyi olan kəskin iyli yarımkol bitki)

  Tam oxu »
 • ЛАВАНДНЫЙ

  ЛАВАНДНЫЙ, ЛАВАНДОВЫЙ лаванда söz. sif.; лавандное масло lavanda yağı

  Tam oxu »
 • ЛАВАНДОВЫЙ

  ЛАВАНДНЫЙ, ЛАВАНДОВЫЙ лаванда söz. sif.; лавандное масло lavanda yağı

  Tam oxu »
 • ЛАВАШ

  м lavaş

  Tam oxu »
 • ЛАВИНА

  ж 1. çığ, qar uçqunu; 2. məc. sürətli axın, sel; полки лавиной бросились на неприятеля polklar sel kimi düşmənin üzərinə atıldılar; 3

  Tam oxu »
 • ЛАВИРОВАНИЕ

  ср 1. dolama getmə; 2. məc. manevr etmə; hiylə işlətmə, dolab gəlmə

  Tam oxu »
 • ЛАВИРОВАТЬ

  несов. 1. dolama getmək, manevr etmək; 2. məc. hiyləyə əl atmaq, dolab gəlmək

  Tam oxu »
 • ЛАВИРОВКА

  ж dolama getmə, manevr etmə

  Tam oxu »
 • ЛАВКА

  ЛАВКА I ж skamya. ЛАВКА II ж dükan

  Tam oxu »
 • ЛАВЛИВАТЬ

  многокр. bax ловить

  Tam oxu »
 • ЛАВОВЫЙ

  лава I söz. sif

  Tam oxu »
 • ЛАВОЧКА

  ЛАВОЧКА I ж лавка I söz. kiç. kiçik skamya. ЛАВОЧКА II ж лавка söz. kiç.; 1. kiçik dükan; 2. məc. şübhəli iş

  Tam oxu »
 • ЛАВОЧНИК

  м köhn. dükançı

  Tam oxu »
 • ЛАВОЧНИЦА

  ж köhn. 1. bax лавочник; 2. dükançı arvadı

  Tam oxu »
 • ЛАВОЧНЫЙ

  лавка II söz. sif

  Tam oxu »
 • ЛАВР

  м 1. dəfnə ağacı; 2. только мн. лавры dəfnə çələngi, dəfnə budağı (qalibiyyət, şöhrət, mükafat simvolu); 3

  Tam oxu »
 • ЛАВРА

  ж köhn. lavra (böyük monastır)

  Tam oxu »
 • ЛАВРОВИШНЕВЫЙ

  лавровишня söz. sif

  Tam oxu »
 • ЛАВРОВИШНЯ

  ж bot. dəfnəgilas (ağac və ya kol)

  Tam oxu »
 • ЛАВРОВЫЕ

  мн. (ед. лавровое ср) bot. dəfnə fəsiləsi

  Tam oxu »
 • ЛАВРОВЫЙ

  лавр söz. sif. ; лавровый лист dəfnə yarpağı; ◊ лавровый венок dəfnə çələngi; dəfnə tacı

  Tam oxu »
 • ЛАВРСКИЙ

  köhn. лавра söz. sif

  Tam oxu »
 • ЛАВСАН

  м lavsan (sintetik parça)

  Tam oxu »
 • ЛАВСАНОВЫЙ

  прил. lavsan; лавсановая рубашка lavsan köynək

  Tam oxu »
 • ЛАВЧОНКА

  ж лавка II söz. kiç.; kiçik dükan

  Tam oxu »
 • ЛАГ

  м dəniz. 1. laq (gəminin sürətini ölçmək üçün cihaz); 2. gəminin yanı

  Tam oxu »
 • ЛАГЕРНИК

  м həbs düşərgəsində saxlanılan (adam)

  Tam oxu »
 • ЛАГЕРНЫЙ

  лагерь söz. sif

  Tam oxu »
 • ЛАГЕРЬ

  м (мн. лагери и лагеря) 1. düşərgə, ordugah; туристский лагерь turist düşərgəsi; 2. məc. dəstə, cəbhə; ◊ снять лагерь hərbi çəkilmək; обступить лагере

  Tam oxu »
 • ЛАГЛИНЬ

  м dəniz. laqlin; laq ipi

  Tam oxu »