Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ПЁРКА

  ж tex. pyorka, burğu ucu (buravın ucuna taxılan müxtəlif formalı burğular)

  Tam oxu »
 • ПЁРЫШКО

  перо söz. kiç. və oxş

  Tam oxu »
 • ПЁС

  м (мн. псы) it, köpək; ◊ пёс его (ее, их) знает dan. kim bilir, kim bilsin

  Tam oxu »
 • ПЁСИЙ

  прил. it (köpək) -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ПЁСИК

  м пес söz. kiç

  Tam oxu »
 • ПЁСТРЫЙ

  прил. 1. ala-bəzək, ala-bula, rəngbərəng, əlvan; alaca; 2. məc. müxtəlif, cürbəcür, qarışıq; 3. məc. təmtəraqlı (üslub)

  Tam oxu »
 • ПИ

  ср нескл. riyaz. pi (çevrə uzunluğunun diametrə olan nisbəti)

  Tam oxu »
 • ПИАЛА

  ж piyalə

  Tam oxu »
 • ПИАНИЗМ

  м мн. нет mus. pianizm (1. fortepiano musiqisinin səciyyəvi xüsusiyyətləri; 2. piano çalmaq məharəti)

  Tam oxu »
 • ПИАНИНО

  ср нескл. piano

  Tam oxu »
 • ПИАНИССИМО

  нареч. mus. çox yavaş, pianodan daha yavaş, daha ahəstə

  Tam oxu »
 • ПИАНИСТ

  м pianoçu, pianoçalan

  Tam oxu »
 • ПИАНИСТИЧЕСКИЙ

  прил. pianizm -i[-ı]; pianist -i-ı

  Tam oxu »
 • ПИАНИСТКА

  ж pianoçu (pianoçalan) qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ПИАНО

  нареч. mus. piano (1. yavaş, ahəstə, zərif; это место надо исполнять пиано bu yeri yavaş (ahəstə) çalmaq lazımdır; 2

  Tam oxu »
 • ПИАНОЛА

  ж mus. pianola (pianonu avtomatik çalmaq üçün aparat)

  Tam oxu »
 • ПИАСТР

  м piastr (bəzi ölkələrdə metal pul)

  Tam oxu »
 • ПИВНАЯ

  ж pivəxana

  Tam oxu »
 • ПИВНОЙ

  прил. pivə -u[-ü]; пивной завод pivə zavodu

  Tam oxu »
 • ПИВНУШКА

  ж dan. pivəxana

  Tam oxu »
 • ПИВО

  ср мн. нет pivə

  Tam oxu »
 • ПИВОВАР

  м pivəçəkən, pivə zavodu işçisi

  Tam oxu »
 • ПИВОВАРЕНИЕ

  ср мн. нет pivə istehsalı

  Tam oxu »
 • ПИВОВАРЕННЫЙ

  прил. pivəhazırlayan, pivəçəkən; пивоваренный завод pivə zavodu

  Tam oxu »
 • ПИВОВАРНЯ

  ж köhn. məh. pivə zavodu

  Tam oxu »
 • ПИВЦО

  ср мн. нет пиво söz. kiç

  Tam oxu »
 • ПИГАЛИЦА

  ж zool. çökükburun cüllüt

  Tam oxu »
 • ПИГМЕЙ

  м cırtdan

  Tam oxu »
 • ПИГМЕНТ

  м fiziol. piqment (heyvan və bitki orqanizmində toxumalara rəng verən maddə)

  Tam oxu »
 • ПИГМЕНТАЦИЯ

  ж мн. нет fiziol. piqmentasiya (bitki və heyvan toxumalarında piqment əmələ gəlməsi)

  Tam oxu »
 • ПИГМЕНТНЫЙ

  прил. 1. fiziol. piqment -i[-ı]; piqmentli; 2. tex. piqmentdən hazırlanmış

  Tam oxu »
 • ПИГУС

  м məh. xiyar doğramacı, xiyar şorbası

  Tam oxu »
 • ПИДЖАК

  м pencək

  Tam oxu »
 • ПИДЖАЧНИК

  м pencəkçi; pencək tikən dərzi

  Tam oxu »
 • ПИДЖАЧНЫЙ

  прил. 1. pencək -i[-ı]; пиджачная подкладка pencək astarı; 2. pencəklik; пиджачная материя pencəklik parça

  Tam oxu »
 • ПИДЖАЧОК

  ж пиджак söz. kiç. kiçik pencək

  Tam oxu »
 • ПИЕМИЯ

  ж tib. piyemiya (bədənin müxtəlif yerlərində irinliklər əmələ gəlməsi)

  Tam oxu »
 • ПИЕТЕТ

  м мн. нет hörmət, ehtiram

  Tam oxu »
 • ПИЕТИЗМ

  м piyetizm (XVII əsrdə Almaniyada protestantlar arasında meydana gəlmiş dini cərəyan)

  Tam oxu »
 • ПИЕТИСТ

  м piyetist, piyetizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • ПИЖАМА

  ж pijama (yüngül parçadan tikilmiş yataq və ev paltarı)

  Tam oxu »
 • ПИЖАМНЫЙ

  прил. 1. pijama -i[-ı]; 2. pijamalıq

  Tam oxu »
 • ПИЖМА

  ж bot. dağ tərxunu (təbabətdə işlənən bitki)

  Tam oxu »
 • ПИЖОН

  м pijon (şık geyinən yüngülxasiyyət gənc)

  Tam oxu »
 • ПИИТ

  ПИИТ, ПИИТА м köhn. şair

  Tam oxu »
 • ПИИТА

  ПИИТ, ПИИТА м köhn. şair

  Tam oxu »
 • ПИК

  ПИК I м coğr. pik (dağın şiş təpəsi, zirvəsi). ПИК II м xüs. pik (bir işin ən qızğın, ən gərgin vaxtı); часы пик в работе транспорта nəqliyyat işinin

  Tam oxu »
 • ПИКА

  ПИКА I ж nizə, mızraq; ◊ в пику кому (сделать) ...acığına(etmək), qəsdən etmək. ПИКА II ж qaratoxmaq (oyun kağızı xalı)

  Tam oxu »
 • ПИКАДОР

  м pikador, nizəçi (qədimdə İspaniyada öküz vuruşmasında iştirak edən atlı nizəçi)

  Tam oxu »
 • ПИКАНТНОСТЬ

  ж мн. нет 1. tündlük, kəskinlik; 2. məc. çox maraqlılıq; 3. cazibəlilik, zəriflik, incəlik

  Tam oxu »