Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ПА

  ср нескл. pa (rəqsdə: ayaqların müəyyən hərəkəti)

  Tam oxu »
 • ПАВА

  ж dişi tovuz; ◊ ни пава, ни ворона nə ondandır, nə bundan

  Tam oxu »
 • ПАВИАН

  м zool. pavian, əntər (itəoxşar meymun cinsi)

  Tam oxu »
 • ПАВИЛЬОН

  м pavilyon (1. bağ və parklarda yüngül tikili; 2. çiçək və s. satmaq üçün kiçik bina; 3. sərgidə eksponatları nümayiş etdirmək üçün bina; 4

  Tam oxu »
 • ПАВИЛЬОННЫЙ

  прил. pavilyon -i[-ı]; павильонные экспонаты pavilyon eksponatları

  Tam oxu »
 • ПАВЛИН

  м zool. tovuz

  Tam oxu »
 • ПАВЛИНИЙ

  прил. tovuz -u[-ü]; павлинье перо tovuz tükü; ◊ павлиний глаз (zool.) alabəzək kəpənək; ворона в павлиньих перьях tovuz tükünə bəzənmiş qarğa

  Tam oxu »
 • ПАВОДКОВЫЙ

  прил. daşqın -i[-ı]; паводковая вода daşqın suyu; паводковое орошение daşqın suyu ilə suvarma

  Tam oxu »
 • ПАВОДОК

  м (мн. паводки) sel, daşqın; güclü sel

  Tam oxu »
 • ПАВОЗКА

  ПАВОЗКА ж, ПАВОЗОК м məh. kərəçi (yelkənli yük qayığı)

  Tam oxu »
 • ПАВОЗОК

  ПАВОЗКА ж, ПАВОЗОК м məh. kərəçi (yelkənli yük qayığı)

  Tam oxu »
 • ПАВОЛОКА

  ж qəd. pavoloka (qədim Rusiyada bahalı parça)

  Tam oxu »
 • ПАВУШКА

  ж пава söz. kiç. və oxş.; tovuzcığaz

  Tam oxu »
 • ПАВШИЙ

  прич. и в знач. сущ. 1. yıxılmış; 2. tökülmüş; 3. uçulmuş, sökülmüş, dağılmış; 4. enmiş, düşmüş; 5. ölmüş, gəbərmiş; murdar olmuş (heyvan); 6

  Tam oxu »
 • ПАГАНИЗМ

  м мн. нет bütpərəstlik

  Tam oxu »
 • ПАГИНАЦИЯ

  ж xüs. nömrələmə (əl yazısının və ya kitabın səhifələrini)

  Tam oxu »
 • ПАГОДА

  ж paqoda (budda məbədi)

  Tam oxu »
 • ПАГОЛЕНКИ

  мн. (ед. паголенек м) 1. corab boğazı; 2. qunc, çəkmə boğazı

  Tam oxu »
 • ПАГУБА

  ж мн. нет qəd. zərər, ziyan; fəlakət

  Tam oxu »
 • ПАГУБНО

  нареч. çox pis, çox zərərli, fəlakətli

  Tam oxu »
 • ПАГУБНОСТЬ

  ж мн. нет zərərlilik, ziyanlılıq, fəlakətlilik

  Tam oxu »
 • ПАГУБНЫЙ

  прил. çox zərərli, çox ziyanlı, fəlakətli

  Tam oxu »
 • ПАДАЛИЦА

  ж мн. нет собир. 1. tökülmüş dən; 2. tökülmüş dəndən göyərmiş sünbül; 3. bax паданец

  Tam oxu »
 • ПАДАЛЬ

  ж мн. нет cəmdək, leş

  Tam oxu »
 • ПАДАНЕЦ

  м ağacdan tökülən meyvə

  Tam oxu »
 • ПАДАНИЕ

  ср мн. нет 1. yıxılma, düşmə; 2. tökülmə

  Tam oxu »
 • ПАДАНКА

  ж bax падалица

  Tam oxu »
 • ПАДАТЬ

  несов. 1. yıxılmaq, düşmək; 2. tökülmək; 3. uçmaq, sökülmək, dağılmaq; 4. yağmaq (yağış, qar və s.); 5

  Tam oxu »
 • ПАДАЮЩИЙ

  прич. 1. yıxılan, düşən; 2. tökülən; 3. uçulan, sökülən, dağılan; 4. yağan (yağış, qar); 5. enən, çəkən (duman); 6

  Tam oxu »
 • ПАДЕВЫЙ

  прил. : падевый мёд şirə halı

  Tam oxu »
 • ПАДЕЖ

  м qram. hal; родительный падеж yiyəlik hal

  Tam oxu »
 • ПАДЕЖНЫЙ

  прил. qram. hal -i[-ı]; падежные окончания hal sonluqları

  Tam oxu »
 • ПАДЕКАТР

  м padekatr (rəqs və bu rəqs havasının adi)

  Tam oxu »
 • ПАДЕНИЕ

  ср мн. нет 1. yıxılma; 2. tökülmə; 3. uçma, sökülmə, dağılma; 4. yağma (qar, yağış); 5. azalma; 6. zəifləmə; əhəmiyyətini itirmə; 7

  Tam oxu »
 • ПАДЕПАТИНЕР

  м padepatiner (rəqs və bu rəqs havasının adı)

  Tam oxu »
 • ПАДЕСПАНЬ

  м padespan (rəqs və bu rəqs havasının adı)

  Tam oxu »
 • ПАДЁЖ

  м qırılma, tələf olma; heyvan tələfatı

  Tam oxu »
 • ПАДИНА

  ж məh. qobu, dərə

  Tam oxu »
 • ПАДИШАХ

  м padşah

  Tam oxu »
 • ПАДКИЙ

  прил. düşkün, həris, aludə

  Tam oxu »
 • ПАДКОСТЬ

  ж мн. нет düşkünlük, hərislik, aludəlik

  Tam oxu »
 • ПАДУБ

  м bot. bax остролист

  Tam oxu »
 • ПАДУГА

  ж paduqa (teatrda səhnənin yuxarı hissəsindəki mexanizmləri tamaşaçılardan gizlədən köməkçi dekorasiya)

  Tam oxu »
 • ПАДУЧАЯ

  ж мн. нет bax эпилепсия

  Tam oxu »
 • ПАДУЧИЙ

  прил. 1. падучая болезнь bax падучая; 2. падучая звезда köhn. bax метеор

  Tam oxu »
 • ПАДЧЕРИЦА

  ж ögey qız, qızlıq

  Tam oxu »
 • ПАДШИЙ

  1. прич. köhn. bax павший; 2. прил. köhn. əxlaqsız

  Tam oxu »
 • ПАДЬ

  ПАДЬ I ж məh. yarğan, dərin dərə. ПАДЬ II ж şirə (bitki yarpaqlarında)

  Tam oxu »
 • ПАЕВОЙ

  прил. pay -i[-ı]; паевой взнос pay haqqı

  Tam oxu »
 • ПАЕНАКОПЛЕНИЕ

  ср iqt. pay yığımı

  Tam oxu »