Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ТА

  ТА мест. ж bax тот; та книга o kitab. ТОТ, ТА, ТО мест. (мн. те) 1. o; с того времени o zamandan bəri; 2

  Tam oxu »
 • ТАБАК

  м tütün, tənbəki; ◊ дело табак iş xarabdır, iş əngəldir; нюхательный табак burunotu

  Tam oxu »
 • ТАБАКЕРКА

  ж tütün qutusu, burunotu qabı

  Tam oxu »
 • ТАБАКЕРОЧКА

  ж табакерка söz. kiç

  Tam oxu »
 • ТАБАКЕРОЧНЫЙ

  прил. tütün (burunotu) qutusu -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ТАБАКОВОД

  м tütünçü, tütünçülük mütəxəssisi; tütünəkən

  Tam oxu »
 • ТАБАКОВОДСТВО

  ср мн. нет tütünçülük

  Tam oxu »
 • ТАБАКОВОДЧЕСКИЙ

  прил. tütünçülük -i[-ı]; табаководческий совхоз tütünçülük sovxozu

  Tam oxu »
 • ТАБАНИТЬ

  несов. idm. tərsinə avar çəkmək

  Tam oxu »
 • ТАБАЧИШКО

  м мн. нет dan. tütün, tənbəki

  Tam oxu »
 • ТАБАЧИЩЕ

  м мн. нет dan. tütün, tənbəki; acı (tünd) tütün, tənbəki

  Tam oxu »
 • ТАБАЧНИК

  м 1. tütünçü, tütün sənayesi işçisi; 2. dan. tütün çəkən; burunotu çəkən

  Tam oxu »
 • ТАБАЧНИЦА

  ж 1. bax табачник 1-ci mənada; 2. bax табакерка

  Tam oxu »
 • ТАБАЧНЫЙ

  прил. 1. tütün -i[-ı]; табачная фабрика tütün fabriki; 2. məh. çürük; 3. tütündən saralmış (bığlar, barmaqlar və s

  Tam oxu »
 • ТАБАЧОК

  м мн. нет dan. табак söz. kiç

  Tam oxu »
 • ТАБЕЛЬ

  м 1. cədvəl, siyahı; 2. tabel (fəhlə və qulluqçuların işə gəlib-getməsini qeydə almaq üçün lövhə); 3

  Tam oxu »
 • ТАБЕЛЬНЫЙ

  прил. cədvəl (tabel) -i[-ı]; ◊ табельный день bayram günü (1917-ci il Oktyabr inqilabından əvvəl rəsmi bayram günü); табельные часы tabel saatı (işə g

  Tam oxu »
 • ТАБЕЛЬЩИК

  м tabelçi, tabelə baxan (bax табель 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • ТАБЕЛЬЩИЦА

  м tabelçi qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ТАБЕС

  м мн. нет tib. tabes (bel sütununun çürüməsi, proqressiv İflic)

  Tam oxu »
 • ТАБЛЕТИРОВОЧНЫЙ

  прил. həb qayıran, həb hazırlayan

  Tam oxu »
 • ТАБЛЕТКА

  ж həb (yastı həb)

  Tam oxu »
 • ТАБЛЕТОЧНЫЙ

  прил. tablet -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ТАБЛИЦА

  ж cədvəl; ◊ математические таблицы riyazi cədvəllər

  Tam oxu »
 • ТАБЛИЧКА

  ж kiçik cədvəl, lövhəcik

  Tam oxu »
 • ТАБЛИЧНЫЙ

  прил. cədvəl -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ТАБЛО

  ср нескл. xüs. tablo (işıqla və ya elektromaqnitlə işləyən siqnal sipəri)

  Tam oxu »
 • ТАБЛЬДОТ

  м ümumi süfrə, ümumi stol (kurortlarda. yeməkxanalarda və s.)

  Tam oxu »
 • ТАБОР

  м köhn. 1. tabor (kazaklarda qoşun düşərgəsi); 2. köç, qaraçı köçü

  Tam oxu »
 • ТАБОРИТЫ

  мн. (ед. таборит) tar. taboritlər (XV əsrdə Çexiyada: husit hərəkatının sol, demokratik cinahı tərəfdarları)

  Tam oxu »
 • ТАБОРНЫЙ

  прил. 1. tabor -i[-ı]: таборная стоянка tabor düşərgəsi; 2. qaraçı -i-ı; таборные песни qaraçı mahnıları

  Tam oxu »
 • ТАБУ

  ср нескл. tabu (1. ibtidai xalqlarda: haram, haram edilmiş şey; 2. qadağa)

  Tam oxu »
 • ТАБУЛЯТОР

  м xüs. tabulyator (1. hesab maşını; 2. yazı maşınında: cədvəl çap etmək üçün xüsusi qurğu)

  Tam oxu »
 • ТАБУЛЯТУРА

  ж мн. нет mus. tabulyatura (1. musiqi notları yazmaq üçün işarələr, hərflər, rəqəmlər sistemi; 2. bir havanı çalmaq üçün nəfəsli musiqi alətinin hansı

  Tam oxu »
 • ТАБУН

  м ilxı, sürü

  Tam oxu »
 • ТАБУНИТЬСЯ

  несов. ilxıya toplanmaq, sürüyə yığılmaq

  Tam oxu »
 • ТАБУННЫЙ

  прил. ilxı -i[-ı]; табунное содержание лошадей atların ilxıda saxlanması

  Tam oxu »
 • ТАБУНОК

  м табун söz. kiç

  Tam oxu »
 • ТАБУНЩИК

  м ilxıçı, ilxıya baxan

  Tam oxu »
 • ТАБУНЩИЦКИЙ

  прил. ilxıçı -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ТАБУРЕТ

  м kətil, taburet

  Tam oxu »
 • ТАБУРЕТКА

  ж kətil, taburet

  Tam oxu »
 • ТАБУРЕТНЫЙ

  прил. taburet -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ТАВЕРНА

  ж aşxana, meyxana (İtaliyada və bəzi başqa ölkələrdə)

  Tam oxu »
 • ТАВЛЕЯ

  ж (мн. тавлеи) köhn. 1. xanalı taxta (dama oynamaq üçün); 2. dama oyunu; 3. zər

  Tam oxu »
 • ТАВЛИНЕЦ

  м (мн. тавлинцы) köhn. dağıstanlı

  Tam oxu »
 • ТАВЛИНКА

  ТАВЛИНКА I ж köhn. tütün qutusu. ТАВЛИНКА II ж köhn. bax тавлинец

  Tam oxu »
 • ТАВОЛГА

  ж bot. topulqa (kol-bitki)

  Tam oxu »
 • ТАВОЛЖАНКА

  ж mah. topulqa çubuğu

  Tam oxu »
 • ТАВОЛЖАНЫЙ

  прил. məh. topulqa -i[-ı]; таволжаный куст topulqa kolu

  Tam oxu »