Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЮАНЬ

  м yuan (Çində pul vahidi)

  Tam oxu »
 • ЮБИЛЕЙ

  м yubiley

  Tam oxu »
 • ЮБИЛЕЙНЫЙ

  прил. yubiley -i[-ı]; юбилейные торжества yubiley təntənələri

  Tam oxu »
 • ЮБИЛЯР

  м yubilyar (yubileyi keçirilən adam, təşkilat və s.)

  Tam oxu »
 • ЮБИЛЯРША

  ж yubilyar qadın

  Tam oxu »
 • ЮБКА

  ж 1. tuman, yubka; 2. məc. dan. zar. qadın, arvad

  Tam oxu »
 • ЮБОЧКА

  ж юбка (1-ci mənada) söz. kiç

  Tam oxu »
 • ЮБОЧНИК

  м vulq. qadın düşkünü, arvadbaz

  Tam oxu »
 • ЮБОЧНИЦА

  ж tumantikən, yubkatikən (dərzi qadın)

  Tam oxu »
 • ЮБОЧНЫЙ

  прил. tuman (yubka) -i[-ı]; юбочный материал tumanlıq (yubkalıq) parça

  Tam oxu »
 • ЮВЕЛИР

  м zərgər

  Tam oxu »
 • ЮВЕЛИРНЫЙ

  прил. 1. zərgərlik -i[-ı]; ювелирные изделия zərgərlik malları (məmulatları); 2. məc. çox zərif, incə, nəfis

  Tam oxu »
 • ЮГ

  м мн. нет cənub

  Tam oxu »
 • ЮГО-ВОСТОК

  м мн. нет cənub-şərq

  Tam oxu »
 • ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ

  прил. cənub-şərq -i[-ı]; юго-восточный ветер cənub-şərq küləyi

  Tam oxu »
 • ЮГО-ЗАПАД

  м мн. нет cənub-qərb

  Tam oxu »
 • ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

  прил. cənub-qərb -i[-ı]; юго-западное направление cənub-qərb istiqaməti

  Tam oxu »
 • ЮГОСЛАВ

  м (мн. югославы) yuqoslav (Yuqoslaviyada yaşayan xalqların ümumi adı)

  Tam oxu »
 • ЮГОСЛАВКА

  ж yuqoslav qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЮГОСЛАВСКИЙ

  прил. Yuqoslaviya -i[-ı]; югославские партизаны Yuqoslaviya partizanları

  Tam oxu »
 • ЮГУРТ

  м мн. нет qatıq, yoğurt

  Tam oxu »
 • ЮДАЙКА

  ж yehudişünaslıq (yəhudiliyə dair elmlərin məcmusu)

  Tam oxu »
 • ЮДО

  ср bax чудо (чудо-юдо)

  Tam oxu »
 • ЮДОЛЬ

  ж : земная юдоль, юдоль плача, юдоль печали (köhn.) dünya məşəqqəti, məşəqqətli həyat (güzəran, rüzgar), möhnət

  Tam oxu »
 • ЮДОФИЛ

  м yəhudipərəst

  Tam oxu »
 • ЮДОФИЛЬСКИЙ

  прил. yəhudipərəst (yəhudipərəstlik) -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ЮДОФИЛЬСТВО

  ср мн. нет yəhudipərəstlik

  Tam oxu »
 • ЮДОФОБ

  м antisemit (yəhudilərdən zəhləsi gedən adam)

  Tam oxu »
 • ЮДОФОБСКИЙ

  прил. antisemit -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ЮДОФОБСТВО

  ср мн. нет antisemitizm (yəhudilərə qarşı ədavət)

  Tam oxu »
 • ЮЖАНИН

  м (мн. южане) cənublu, cənub əhli

  Tam oxu »
 • ЮЖАНКА

  ж cənublu qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЮЖНО

  mürəkkəb sözlərin əvvəlində “cənub”, “cənubi” mənasını bildirir, məs.: южноафриканский (Cənubi Afrika - -i[-ı])

  Tam oxu »
 • ЮЖНЫЙ

  прил. 1. cənub -i[-ı]; южный ветер cənub küləyi; 2. cənubi

  Tam oxu »
 • ЮЗ

  м xüs. yüz (hərflərlə yazan teleqraf aparatı)

  Tam oxu »
 • ЮЗИСТ

  м xüs. yuzist (yüz teleqrafçısı)

  Tam oxu »
 • ЮЗОМ

  нареч. dan. yerlə sürüyə-sürüyə

  Tam oxu »
 • ЮИТ

  м (мн. юиты) yuit (Asiya eskimosu)

  Tam oxu »
 • ЮИТСКИЙ

  прил. yuit -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ЮКАГИР

  м (мн. юкагиры) yukagir (Yakutiyada yaşayan xalq)

  Tam oxu »
 • ЮКАГИРКА

  ж yukagir qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЮКАГИРСКИЙ

  прил. yukagir -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ЮККА

  ж мн. нет yukka (1. bot. zanbaq fəsiləsindən bir bitki; 2. bu bitkinin lifləri)

  Tam oxu »
 • ЮКОЛА

  ж yukola; gündə qurudulmuş balıq (Şimalda və Uzaq Şərqdə)

  Tam oxu »
 • ЮЛА

  ж 1. fırfıra; 2. məc. daim fırlanan, qərar tutmayan adam; 3. zool. meşə turağayı

  Tam oxu »
 • ЮЛИАНСКИЙ

  прил. юлианский календарь, юлианское летосчисление yulian təqvimi, Rum təqvimi (1917-ci ilə qədər Rusiyada da tətbiq edilən köhnə təqvim)

  Tam oxu »
 • ЮЛИТЬ

  несов. dan. 1. ora-bura çapmaq, vurnuxmaq, fır-fır fırlanmaq, bir yerdə qərar tapmamaq; 2. məc. yaltaqlıq etmək, quyruq bulamaq

  Tam oxu »
 • ЮЛКА

  ж bax юла 3-cü mənada

  Tam oxu »
 • ЮМОР

  м мн. нет yumor, məzhəkə, gülgü, məzəlilik

  Tam oxu »
 • ЮМОРЕСКА

  ж ədəb. yumoreska (kiçik yumoristik əsər)

  Tam oxu »