sığışdırılma

sığışdırılma
sığırlı
sığışdırılmaq

Digər lüğətlərdə