SƏNƏD

i. document, papers pl.; hüq. instrument; deed; ~ göstərmək / təqdim etmək to produce / to show* one’s papers / documents; ~lərin yoxlanılması examination of papers / documents; ~ləri yoxlamaq to examine the papers / documents; təsdiq edilmiş ~ attested document

SƏNDƏLLƏMƏK
SƏNƏDÇİ

Значение слова в других словарях