SƏRF

SƏRF I is. [ ər. ] Xərcləmə. Keyfə sərf eylədim də milyonlar; Yenə dövlətcə etibarım var (H.Cavid).

SƏRF II is. [ ər. ] Xeyir, mənfəət. Əlbəttə... Sərf eləmir axı (S.Qədirzadə).

SƏRF III is. [ ər. ] qram. Morfologiya. Sabahdan o mənə həmin sərf və nəhv kitabından dərs verməyə başladı (A.Şaiq).

SƏR
SƏRMAYƏ

Значение слова в других словарях