SAĞ

SAĞ I is. Tərəf, solun əks tərəfi. Qızıl gənclik nərə çəkir sağımızda, solumuzda (M.Müşfiq).

SAĞ II sif. Sağlam, canlı, yaşayan. Sağdır hələ o günlərin qoca bağbanı; Yad eyləyir nifrət ilə keçmiş zamanı (S.Rüstəm).

SAĞ III f. Əmcəyi sıxıb süd çıxarmaq. Tez durub sübh sağardım inəyi; Xansənəmdən diləməzdim köməyi (M.Ə.Sabir).

SAÇ
SAĞLIQ

Значение слова в других словарях