SAĞLIQ

сущ. 1. сагъвал, ччандин сагъвал, саламатвал, беден (ччан) сагъ тир гьал; // sağlıq olsa (olsun) сагълугъ (хьайитӀа) хьуй а) сагъвал (хьайитӀа) хьуй, иншаллагь; б) гагь-гагь гьелягъар кьун манада; (öz) sağlığında) сагъ тир вахтунда, сагъзамаз, ччан аламаз, диризамаз; 2. сагълугъ, тост; sağlıq demək сагълугъ лугьун, тост лугьун (межлисдал); 3. sağlığın(ız) ви (куь) сагъвал (садавай жузун-качузун ийидамаз, кеф-гьал жузадамаз хъсан манада гудай жаваб); ** sağlıqla qal(ın)! кил. sağ¹ (sağ olun б).
SAĞLAMLIQ
SAĞMAQ

Digər lüğətlərdə