SAATSAZLIQ

is. Saatsazın sənəti, peşəsi.
[Zeynal:] Mən də ki saatsazlığımla səndən çox qazanmıram. Ə.Haqverdiyev.

SAATSAZ
SABAH

Значение слова в других словарях