sabitləşdirmək

sabitləşdirmək
sabitləşdirmə
sabitləşmə

Digər lüğətlərdə