SAPMAQ

гл. 1. маса рекье гьатун, маса патахъ фин (дуьз рекьяй акъатна эрчӀи ва я чапла патахъ элкъуьн); рехъ алатун (алудун); 2. пер. дуьз рекьяй акъатна чӀуру рекье гьатун.
SAPLICA
SAPPASAĞ

Digər lüğətlərdə