SİÇAN

is. Təsərrüfata ziyan vuran balaca, uzunsifət, uzunquyruq, adətən boz rəngli gəmirici.

Синонимы

  • SİÇAN SİÇAN [Pirverdi:] Elə bilək ki, bir-iki pud buğdamızı əkin yerində siçan aparıb yedi (Qantəmir); MÜŞ (kl
SİCİMLƏMƏK
SİÇAN-PİŞİK

Значение слова в других словарях